Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2009 - 2013 Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans İletişim Tarihi

 • Lisans Örgütsel İletişim ve Motivasyon

 • Lisans Görsel Çözümleme

 • Lisans Kişilerarası İletişim

 • Lisans İletişim Tarihi

 • Lisans Örgütsel İletişim ve Motivasyon

 • Lisans Kişilerarası İletişim

 • Lisans Söylem Analizi

 • Lisans İletişime Giriş

 • Lisans Mezuniyet Projesi - I

 • Lisans Mezuniyet Projesi - II

 • Lisans Mezuniyet Projesi - II

 • Lisans İletişime Giriş

 • Lisans Görsel Çözümleme

 • Lisans Mezuniyet Projesi - I

 • Lisans Söylem Analizi

 • Lisans İçerik Analizi

 • Lisans Görsel Çözümlemeler

 • Lisans İçerik Analizi

 • Lisans Görsel Çözümlemeler

 • Lisans Kültürler Arası İletişim

 • Lisans Dış Tanıtım ve Lobicilik

 • Lisans Kültürler Arası İletişim

 • Lisans İçerik ve Söylem Analizi

 • Lisans Mesleki Yabancı Dil - VI

 • Lisans Mesleki Yabancı Dil - VI

 • Lisans Dış Tanıtım ve Lobicilik

 • Lisans İletişim Tarihi

 • Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım - II

 • Lisans İçerik ve Söylem Analizi

 • Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım - II

 • Lisans Mesleki Yabancı Dil - II

 • Lisans Mesleki Yabancı Dil - II

 • Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım - I

 • Lisans Sponsorluk

 • Lisans Sponsorluk

 • Lisans Halkla İlişkiler Uygulama Alanları

 • Lisans Bitirme Tez/Ödevi

 • Lisans Kişilerarası İletişim

 • Lisans Kurum İçi Halkla İlişkiler

 • Lisans Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler

 • Lisans Kamuoyu Araştırmaları

 • Lisans Kurum İçi Halkla İlişkiler

 • Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kampanyaları - I

 • Lisans Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler

 • Lisans Bitirme Tez/Ödevi

 • Lisans Klavye

 • Lisans Siyasal İletişim

 • Lisans Siyasal İletişim

 • Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım - I

 • Lisans İletişim ve Yabancılaşma

 • Lisans Yazılı ve Sözlü Anlatım

 • Lisans İletişime Giriş

 • Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kampanyaları - I

 • Lisans Klavye

 • Lisans Yazılı ve Sözlü Anlatım

 • Lisans Kamuoyu Araştırmaları

 • Lisans Halkla İlişkiler Uygulama Alanları

 • Lisans İletişime Giriş

 • Lisans Örgütsel İletişim ve Motivasyon

 • Lisans İletişim ve Yabancılaşma

 • Lisans İletişim Etiği

 • Lisans İletişim Etiği

 • Lisans İletişim Etiği

 • Lisans İletişim Etiği

 • Lisans Örgütsel İletişim ve Motivasyon

 • Lisans İletişim Tarihi

 • Lisans Kişilerarası İletişim

 • Lisans Siyasal İletişim

 • Lisans Siyasal İletişim

 • Ön Lisans Kişilerarası İlişkiler

 • Ön Lisans Kişiler Arası İletişim

 • Ön Lisans Kişilerarası İlişkiler

 • Ön Lisans Kişiler Arası İletişim

 • Lisans Medya Planlaması

 • Lisans Medya Planlaması

 • Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Lisans İletişim Hukuku

 • Lisans Bütünleşik Pazarlama İletişimi

 • Lisans İletişim Hukuku

 • Lisans Bütünleşik Pazarlama İletişimi

 • Lisans Örgütsel Davranış

 • Lisans Örgütsel Davranış

 • Ön Lisans Fransızca II

 • Ön Lisans Fansızca I