Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2000 Doktora

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1992 - 1995 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1987 - 1991 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Doktora

  Uluslararası Finansal Entegrasyon ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

 • 1995 Yüksek Lisans

  Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan İhracatı Teşvik Tedbirlerinin İhracatın Gelişimi Üzerindeki Etkileri

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce