Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2018 Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu

 • 2014 - 2016 MYO Müdür Yardımcısı

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans Borçlar Hukuku

 • Ön Lisans Genel Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans Girişimcilik

 • Ön Lisans Ticaret Hukuku

 • Ön Lisans Genel Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans Şehircilik

 • Ön Lisans Genel Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma

 • Ön Lisans GİRİŞİMCİLİK

 • Ön Lisans Borçlar Hukuku

 • Ön Lisans Genel Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans GİRİŞİMCİLİK

 • Ön Lisans Girişimcilik

 • Ön Lisans Siyaset Bilimi

 • Ön Lisans Sigorta İşletmeciliği

 • Ön Lisans Toplam Kalite Yönetimi

 • Ön Lisans Girişimcilik - II

 • Ön Lisans Türkiyenin Ticari Ortakları ve Yeni Paz.

 • Ön Lisans Vergi Hukuku

 • Ön Lisans SİYASET BİLİMİ

 • Ön Lisans GİRİŞİMCİLİK 2

 • Ön Lisans Yerel Yönetimler

 • Ön Lisans Matematik

 • Ön Lisans Bireysel Bankacılık

 • Ön Lisans BİREYSEL BANKACILIK

 • Lisans HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Ön Lisans Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

 • Ön Lisans Girişimcilik - I

 • Ön Lisans Uluslararası Pazarlama

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Ön Lisans MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ

 • Ön Lisans Genel Muhasebe

 • Ön Lisans GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETMELER

 • Ön Lisans GENEL İŞLETME

 • Ön Lisans BANKA VE SİGORTA HUKUKU

 • Ön Lisans Genel İşletme

 • Ön Lisans İngilizce - I

 • Ön Lisans Mesleki Yazışma Teknikleri

 • Ön Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Ön Lisans Uluslararası Rekabet Stratejileri

 • Ön Lisans İktisada Giriş

 • Ön Lisans Genel Muhasebe

 • Ön Lisans Türk Dili - II

 • Ön Lisans İKTİSADA GİRİŞ

 • Ön Lisans Girişimcilik ve Küçük İşletmeler

 • Ön Lisans Kambiyo Mevzuatı

 • Ön Lisans Banka ve Sigorta Hukuku

 • Ön Lisans Dış Ticaret İşlemleri - I

 • Ön Lisans ULUSLARARASI PAZARLAMA

 • Ön Lisans Genel Muhasebe

 • Ön Lisans GİRİŞİMCİLİK

 • Ön Lisans GİRİŞİMCİLİK 1

 • Ön Lisans İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • Ön Lisans GENEL MUHASEBE

 • Ön Lisans Türkiyenin Ticari Ortakları ve Yeni Paz.

 • Ön Lisans Genel İşletme

 • Ön Lisans Diksiyon ve Sunum Teknikleri

 • Ön Lisans KAMBİYO MEVZUATI

 • Ön Lisans Yerel Yönetimler

 • Ön Lisans YEREL YÖNETİMLER

 • Ön Lisans Türkiye Ekonomisi

 • Ön Lisans Yönetim Organizasyon

 • Ön Lisans Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik

 • Ön Lisans Yönetim ve Organizasyon

 • Ön Lisans Girişimcilik

 • Ön Lisans Türkiye Ekonomisi

 • Ön Lisans Kriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler

 • Ön Lisans Dış Ticaret Finansmanı

 • Ön Lisans ATATÜRK iLKE VE iNKILAPLARI

 • Ön Lisans TÜRKİYE'NİN MALİ YAPISI

 • Ön Lisans DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 2

 • Ön Lisans İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • Ön Lisans Devlet Bütçesi

 • Ön Lisans DEVLET BÜTÇESİ

 • Ön Lisans Genel Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans GENEL HUKUK

 • Ön Lisans Türkiyenin Mali Yapısı

 • Ön Lisans Dış Ticaret İşlemleri - II

 • Ön Lisans TİCARET HUKUKU

 • Ön Lisans DIŞ TİCARET FİNANSMANI

 • Ön Lisans Dış Ticaret Finansmanı

 • Ön Lisans Ticaret Hukuku

 • Ön Lisans TÜRKİYE'NİN TİCARİ ORTAKLARI VE YENİ PAZARLAR

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Ön Lisans TÜRK DİLİ 1

 • Ön Lisans Türk Dili - I