Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2011 - 2016 Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2006 - 2011 Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 1994 - 2006 Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2021 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2006 - 2021 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2006 - 2021 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2012 - 2016 Vice Dean

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi

Courses

 • Post Graduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Under Graduate Genel Biyoloji Lab. - I

 • Under Graduate Biyoloji - 2

 • Under Graduate Genel Biyoloji Lab. - I

 • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Post Graduate Türkiye nin Endemik Bitkileri

 • Under Graduate Cinsel Sağlık Eğitimi

 • Under Graduate Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri

 • Under Graduate Çevre ve İnsan Sağlığı

 • Under Graduate Madde Bağımlılığı

 • Under Graduate Cinsel Sağlık Eğitimi

 • Under Graduate Sağlık Bilgisi ve İlkyardım

 • Under Graduate Evrim

 • Under Graduate Çevre Bilimi

 • Under Graduate Genetik ve Biyoteknoloji

 • Post Graduate Türkiye Biocoğrafyası

 • Under Graduate Genel Biyoloji - II

 • Post Graduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Under Graduate Genel Biyoloji

 • Under Graduate Genel Biyoloji Lab. - II

 • Under Graduate Genetik ve Biyoteknoloji

 • Under Graduate Öğretmenlik Meslek Etiği

 • Post Graduate Türkiye nin Endemik Bitkileri

 • Under Graduate Biyolojide Özel Konular

 • Under Graduate Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım (Seçmeli I)

 • Under Graduate Eğitimde Teknoloji Kullanımı

 • Under Graduate Cinsel Sağlık Eğitimi

 • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Under Graduate Genel Biyoloji Lab. - II

 • Under Graduate Genel Biyoloji - I

 • Under Graduate Çevre ve İnsan Sağlığı

 • Post Graduate Türkiye Biocoğrafyası

 • Under Graduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Under Graduate Çevre Bilimi

 • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Under Graduate Evrim

 • Under Graduate Genel Biyoloji - II

 • Under Graduate Genel Biyoloji - I

 • Under Graduate Bitirme Tezi

 • Under Graduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Under Graduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Under Graduate Biyolojide Özel Konular

 • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Under Graduate Günümüz Dünya Sorunları

 • Under Graduate Bitirme Tezi

 • Under Graduate Günümüz Dünya Sorunları

 • Under Graduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Under Graduate Karakter ve Değerler Eğitimi

 • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Under Graduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Under Graduate Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

 • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Post Graduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Under Graduate Gelişim Piskolojisi

 • Under Graduate Okul Deneyimi

 • Under Graduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Post Graduate Bioçeşitlilik ve Önemi

 • Under Graduate Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

 • Under Graduate Topluma Hizmet Uyglamaları

 • Under Graduate Topluma Hizmet Uyglamaları

 • Under Graduate Okul Deneyimi I

 • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Under Graduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Under Graduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Under Graduate Okul Deneyimi

 • Under Graduate Olasılık ve İstatislik - I

 • Under Graduate Okul Deneyimi II

 • Under Graduate Okul Deneyimi

 • Under Graduate Okul Deneyimi I

 • Under Graduate Olasılık ve İstatislik - I

 • Under Graduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Seçmeli)

 • Under Graduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Seçmeli)

 • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Under Graduate Okul Deneyimi II

 • Under Graduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Under Graduate Olasılık ve İstatistik I

 • Under Graduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Under Graduate Geometri (Seçmeli)

 • Under Graduate Geometri (Seçmeli)

 • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Under Graduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Under Graduate Biyoloji II

 • Under Graduate Bilgisayar - I

 • Under Graduate Bilgisayar

 • Under Graduate Bilgisayar - I

 • Under Graduate Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

 • Under Graduate Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı