Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2011 - 2016 Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2006 - 2011 Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 1994 - 2006 Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2021 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2006 - 2021 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2006 - 2021 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2012 - 2016 Vice Dean

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi

Courses

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Genel Biyoloji Lab. - I

 • Undergraduate Biyoloji - 2

 • Undergraduate Genel Biyoloji Lab. - I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Postgraduate Türkiye nin Endemik Bitkileri

 • Undergraduate Cinsel Sağlık Eğitimi

 • Undergraduate Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri

 • Undergraduate Çevre ve İnsan Sağlığı

 • Undergraduate Madde Bağımlılığı

 • Undergraduate Cinsel Sağlık Eğitimi

 • Undergraduate Sağlık Bilgisi ve İlkyardım

 • Undergraduate Evrim

 • Undergraduate Çevre Bilimi

 • Undergraduate Genetik ve Biyoteknoloji

 • Postgraduate Türkiye Biocoğrafyası

 • Undergraduate Genel Biyoloji - II

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Genel Biyoloji

 • Undergraduate Genel Biyoloji Lab. - II

 • Undergraduate Genetik ve Biyoteknoloji

 • Undergraduate Öğretmenlik Meslek Etiği

 • Postgraduate Türkiye nin Endemik Bitkileri

 • Undergraduate Biyolojide Özel Konular

 • Undergraduate Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım (Seçmeli I)

 • Undergraduate Eğitimde Teknoloji Kullanımı

 • Undergraduate Cinsel Sağlık Eğitimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Genel Biyoloji Lab. - II

 • Undergraduate Genel Biyoloji - I

 • Undergraduate Çevre ve İnsan Sağlığı

 • Postgraduate Türkiye Biocoğrafyası

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Çevre Bilimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Evrim

 • Undergraduate Genel Biyoloji - II

 • Undergraduate Genel Biyoloji - I

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Biyolojide Özel Konular

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Günümüz Dünya Sorunları

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Undergraduate Günümüz Dünya Sorunları

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Karakter ve Değerler Eğitimi

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Gelişim Piskolojisi

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Postgraduate Bioçeşitlilik ve Önemi

 • Undergraduate Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uyglamaları

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uyglamaları

 • Undergraduate Okul Deneyimi I

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Olasılık ve İstatislik - I

 • Undergraduate Okul Deneyimi II

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Okul Deneyimi I

 • Undergraduate Olasılık ve İstatislik - I

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Seçmeli)

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Seçmeli)

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Okul Deneyimi II

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Olasılık ve İstatistik I

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Geometri (Seçmeli)

 • Undergraduate Geometri (Seçmeli)

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Undergraduate Biyoloji II

 • Undergraduate Bilgisayar - I

 • Undergraduate Bilgisayar

 • Undergraduate Bilgisayar - I

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı