Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YENİLENEBİLİR ENERJİ İSTİHDAMINDA KÜRESEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, sa.2, ss.10-21, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

HUKUKİ DÜZENLEMELER, POLİTİKA DESTEKLERİ VE MALİTEŞVİKLERİN YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ:ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.164-180, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Rüzgâr Enerjisi Açısından Bir Karşılaştırma Çin Almanya ve Türkiye Örneği

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.1-18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİ EKONOMİ VE DEĞİŞEN REKABET ANLAYIŞI KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.89-106, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İktisadi Gelişme Açısından Girişimcilik Kültürü: Sivas Tokat ve Amasya İllerinde Bir Uygulama

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.233-252, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İktisadi gelişme açısından girişimcilik kültürü Sivas Tokat ve Amasya illerinde bir uygulama

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.233-252, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Horasanlı Âlim Ebu Hamid el- Gazzali’ninİktisadi Düşünceye Katkıları”

Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 15 - 16 Nisan 2019

YENILENEBILIR ENERJIDE AR-GE VE İNOVASYONUN ÖNEMI: SEÇILMIŞ ÜLKELER ÜZERINE BIR İNCELEME

14th. International Conference on Knowledge, Economy and Management, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.47-48

Yenilenebilir Enerjinin Yükselen Yıldızı: ÇİN

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 9 - 11 Kasım 2017

ALMANYA’NIN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI VE YATIRIMLARI

International Congress of Energy, Economy and Security, 26 - 27 Mart 2017

Kamu Teşviklerinin Yenilenebilir Enerji Yatırımları Üzerine Etkisi Türkiye Örneği

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 24 Ağustos - 26 Haziran 2016, ss.421-446

İktisadi Gelişme Açısından Girişimcilik Kültürü: Sivas Tokat ve Amasya İllerinde Bir Uygulama

3. Uluslararası İktisatçılar Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2011, ss.443-455

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarife Garantisi Sisteminin Yenilenebilir Enerjiye Etkisi: N-11 Ülkelerine Yönelik Bir Uygulama

Makroekonomik Göstergeler Çerçevesinde N-11 Ülkeleri, BALIKÇIOĞLU Nevzat, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.61-86, 2020

Evaluation of Turkey’s Security of Energy Supply and Alternative Energy Policies

Paradigms of Political Economy for Turkey, KARHAN Gökhan, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.32-68, 2018

Avrasya Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Politikaları: Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Üzerine Bir İnceleme

Avrasya ve Ön Asya Ülkeleri Türkiye Ekonomik Perspektifi, Elif Haykır Hobikoğlu ve Bahar Şanlı, Editör, Gazibayev H. Yayınevi, ss.141-182, 2017

Türkmenistan ve Türkiye Ekonomik İlişkileri

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler, Bahar Şanlı, Elif Haykır Hobikoğlu, Editör, Kırgızistan Celalabat İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası Kırgız-Türk Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültür Yayınları, Celalabat, ss.61-94, 2015

Tacikistan ve Türkiye Ekonomik İlişkileri

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler, Bahar Şanlı, Elif Haykır Hobikoğlu, Editör, Kırgızistan Celalabat İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası Kırgız-Türk Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültür Yayınları, Celalabat, ss.161-182, 2015