Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Multi Purpose Security Analysis of Software Projects Against Cyber Threats and Development of Security Scoring Algorithms

2nd International Conference on Cyber Security and Digital Forensics (ICONSEC) 2022, Muğla, Turkey, 07 September 2022

Development of Syslog Module for Connecting Sap Systems to SIEM Software

14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Sivas, Turkey, 18 July 2022, pp.642-643

Tracking IoT Based Production Lines, 3d Monitoring and the Platform of Productivity Analysis

14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Sivas, Turkey, 18 July 2022

Infrastructure Building Platform for Enterprise Private Cloud Systems: An Apllication with Machine Learning

International Cumhuriyet Artificial Intelligence Applications Conference, Sivas, Turkey, 3 - 04 December 2021, pp.26-28

Çizge Teknikleri ile Nesnelerin İnterneti Ortamları için Sosyal Mesafe Takip Çözümü

5.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 April 2021, pp.639

Yabancı Dil Öğretimi için Makine Öğrenmesi Tabanlı Bireyselleştirilmiş Dinleme Becerisi Uygulaması

5.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 April 2021, pp.646

Blockchain Based User Management System

IEEE Signal Processing and Communications Applications (SIU), Gaziantep, Turkey, 05 October 2020, pp.1-4 identifier

Efficient and Scalable Broker Design for the Internet of Things Environments

IEEE Signal Processing and Communications Applications (SIU), Gaziantep, Turkey, 05 October 2020, pp.1-4 identifier

Using Open Source Distributed Code Development Features on GitHub: A Real-World Example

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.518-525 Creative Commons License Sustainable Development

New Generation Risk Oriented Occupational Health and Safety Information Management System - E-Health

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019 Sustainable Development

Real-Time Remote Support System Applicatıon in Peer to Peer Networks

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019

Blockchain Based Single Sign-On Support for IoT Environments

2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2019, pp.1-4 identifier

Classification of Customer Demands by Using Doc2Vec Feaure Extraction Method

2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2019, pp.1-4 identifier

Dinamik Veri Formları / Dynamic Data Forms BI

3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED SCIENCES, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.36-37

Müşteri Taleplerinin Organizasyonel İş AkışlarınaUygun Sınıflandırılması ( Classification of Customer Demands by Organizational Workflows)

International Conference on Artificial Intelligenceand Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.1-4 identifier

A New Approach for Task Assignment in Multiple Software Project Management Environments

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018

IoT ortamları için Kullanıcı Erişim Yönetimi Sorununa Blok Zinciri Tabanlı Yeni Bir Yaklaşım

İnternational Conferance On Artificial Intelligence and Data Processing, Malatya, Turkey, 28 - 30 October 2018, pp.237-240

Kapalı Ortam Konum Algılama Yöntemleri ile Kişi Takip Sisteminin Modellenmesi

International Conference on Artificial Intelligenceand Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 October 2018, pp.651-654

Design of project based positioning and project planning system for mobile employee

2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1-4

Examining of Software Development Ecosystem and Planning of In-service Training: Example of Detaysoft RD Center

UMTEB - 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES, Batumi, Georgia, 10 - 13 April 2018, pp.114-115

Blockchain and Security in the IoT Environments: Literature Review

3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 23 September 2018, pp.254-257 identifier identifier

Classification of Customer Demands by Organizational Workflows

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

Modeling of Person Tracking System with Indoor Location Detection Methods

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 Sustainable Development identifier

A New Approach Based on Blockchain for User Access Management Problem of IoT Environments

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 Sustainable Development identifier

Yazılım Ürünlerinde Kullanıcı Deneyimine Yönelik Kullanılabilirlik ve Kalite Testleri

International Conference on Quality in Higher Education - ICQH, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.319

The Problematic of Software Development in Universities

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.251

Kullanılabilirlik Testi Araçları ile Kullanıcı Davranışlarının Belirlenmesi ve Kullanıcı Arayüzlerinin Planlanması

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.65-71

Development of A Central Administrative Automation Project With Objects Internet Platform on The Example of Automatic Door Control System

4. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı “Endüstri 4.0”, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.17

Kurumsal Mesajlaşma Sistemleri Üzerinden Kolektif Yardım Masası Uygulamasının Tasarlanması

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.617-618

Film ve Dizi Altyazılarının Etkin Biçimde Yerelleştirilebilmesi için Makine Çevirisi Temelli Bir Araç Tasarımı

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.759-760

Ar-Ge Merkezi Süreçlerinin Optimizasyonunu Sağlayan Yazılım Platformunun Tasarlanması

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.603-604

Feature Selection Methods in Sentiment Analaysis

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017 Sustainable Development identifier identifier

Examining of Single Sign on Protocols and A Model of Business Application

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2017 identifier identifier

COMPARISON OF THE EFFECTS DIMENSIONALTY METHODS IN THE TRAINING OF NEURO-FUZZY (ANFIS) CLASSIFICATIONS

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017 identifier identifier

Kurumsal Anında Mesajlaşma Sistemleri ve Doküman Yönetim Sistemlerinin Gerçek Zamanlı Yönetimi ve Paylaşım Sistemi

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2016 (ICoSReSSE 2016), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.239-248

Books & Book Chapters

Open Source Software Development Challenges: A Systematic Literature Review on GitHub

in: Research Anthology on Agile Software, Software Development, and Testing (4 Volumes), Khosrow-Pour,Mehdi; Clarke,Steve; Jennex,Murray E.; Anttiroiko,Ari-Veikko, Editor, IGI Global, Alabama, pp.2134-2164, 2021

DEVELOPMENT OF A CENTRAL CONTROLLED AUTOMATION PROJECT ON THE IOT PLATFORM

in: Industry 4.0 from the MIS Perspective, Sevinç GÜLSEÇEN, Murat GEZER, Çiğdem EROL, Editor, PETER LANG INTERNATIONAL ACADEMIC PUBLISHER, pp.28-29, 2018

Özel Yetenek Sınav Kontrol Otomasyon Sisteminin tek Kartlı Bilgisayar (Single Board Computer-SBC) Sistemleri Üzerinde Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi Kullanılarak Geliştirilmesi

in: SMART TECHNOLOGY SMART MANAGEMENT, Prof.Dr. Vahap TECİM, Yrd.Doç.Dr. Çiğdem TARHAN, Yrd.Doç.Dr. Can AYDIN, Editor, Gülermat Matbaacılık, İzmir, pp.71-80, 2016