Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Üst biliş stratejilerinin öğretmen adaylarının üst bilişsel farkındalıklarına ve öz yeterliklerine etkisi

  İnönü Üniversitesi, Kangal Köpeği Arş. ve Yetiş. Mrk, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2006 Postgraduate

  YÖK/Dünya Bankası milli eğitimi geliştirme projesi kapsamında yer alan okul deneyimi II etkinliklerinin değerlendirilmesi (Sivas ili Cumhuriyet Üniversitesi örneği)

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English