General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Iş Huk. Ve Sosyal Güv. Huk.

Metrics

Publication

12

Project

1

Thesis Advisory

9
UN Sustainable Development Goals

Contact