Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reliability of Noise Analysis Using Variance Component Estimation in Geodetic Time Seriesility

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED GEOINFORMATICS, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019, vol.1, pp.105

Investigating the Effect of Stochastic Model in the Time Series Analysis: Noise Models Concerned

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG), Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.104

Büyük Ölçekli Harita Üretimi Standartlarının Geliştirilmesine Yönelik GPS PPP Tekniğinin Doğruluğunun Araştırılması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 28 March 2015

Koyulhisar heyelanının GPS yöntemiyle izlenmesi ilk 8 periyot GPS ölçüm sonuçları

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 18. Çalıştayı, Muğla, Turkey, 5 - 07 November 2014