Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

APPLICATION OF TEMPERATURE CONTROL IN A BATCH POLYMERIZATION REACTOR AT DIFFERENT OPTIMAL TEMPERATURES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.28, sa.2, ss.383-392, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bor Nitrür ve Bor Kaplamalı Nükleer Yakıt Yapımı

VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 1996, cilt.1, ss.81-86

Bor Karbürün Plazma Yardımı ile Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemiyle Oluşturulması

IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2000, cilt.1, ss.229-234

Burnup Performances of Boron Nitride and Boron Coated Nuclear Fuels

I.Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2000, ss.55-64

A new Integral Fuel Burnable Absorber Design For LWRs

International Topical Meeting On Light Water Reactor Fuel Performance, Portland OR, 28 Aralık 1997, ss.536-540

Plazma Ortamında Bor Nitrür ve Bor Kaplamalı Nükleer Yakıt Yapımı

1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Eylül 1997, cilt.1, ss.187-192

Çöz- Pel Yöntemiyle Gadolonyum Oksitli Uranyum Dioksit Yakıtı Yapımı

III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 1989, cilt.2, ss.523-528