Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İş Etiği ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.139-157, 2011 (Other Refereed National Journals)

İş Etiği ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşgörenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Örneği

III. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences-, 19 - 21 June 2019

Sivas’ta Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinin Rekabet Gücü Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

III. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences-, 19 - 21 June 2019

Books & Book Chapters

Toplumsal Sorunların Çözümü:Eğitim

in: Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, Yılmaz DAŞLI, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.29-49, 2019