General Information

Biography

Hasan Özalp, Akdağmadeni’nde doğdu. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümü İslam Felsefesi Anabilim dalında “Farabî ve İbn Sînâ Düşüncesinde Mead”  başlıklı tez ile yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde “Din-Bilim İlişkisinde Uzlaşmacı Yaklaşımlar” adlı tez ile Din Felsefesi alanında doktorasını savundu. 2016 yılında doçent, 2021 yılında profesör oldu. Özalp’in, yayınlanmış kitapları, kitap bölümü yazarlıkları ve yayınlanmış uluslararası ve ulusal makaleleri bulunmaktadır. Din ve bilim ilişkisi, İslam bilim tarihi ve felsefesi, küreselleşme ve ahlak, internet bağımlılığı ve sosyal medya ahlakı, bir arada yaşama kültürü, inanç ve toplumsal barış gibi konularla ilgilenmektedir. Yayınlanmış çalışmalarından bazıları şunlardır: Batı Düşüncesinde Tanrı ve Tasarım: Bilimsel Felsefi ve Teolojik Bir Yaklaşım, (Otto yay., Ankara. 2015),  Din ve Bilim Uzlaşması: Klasik ve Modern, (Otto Yay., Ankara. 2015), İslam Felsefesi Tarihi, Cumhuriyet Üniversitesi yay., 2014, Farabi ve İbn Sina Düşüncesinde Ruh ve Ölüm Ötesi, (İlahiyat yay. Ankara. 2014). İslam Felsefesinin 100’ü (Otto yay., Ankara. 2017), İslam Felsefesinin 200’ü (Otto yay., Ankara. 2017), İslam Felsefesinin 300'ü (Sonçağ yay. Ankara. 2020).