Doç.Dr.

HASAN ÖZALP


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

İslam Felsefesi

Biyografi

Hasan Özalp, Akdağmadeni’nde doğdu. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümü İslam Felsefesi Anabilim dalında “Farabî ve İbn Sînâ Düşüncesinde Mead”  başlıklı tez ile yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde “Din-Bilim İlişkisinde Uzlaşmacı Yaklaşımlar” adlı tez ile Din Felsefesi alanında doktorasını savundu. 2016 yılında doçent oldu. Özalp’in, yayınlanmış kitapları, kitap bölümü yazarlıkları ve yayınlanmış uluslararası ve ulusal makaleleri bulunmaktadır. Din ve bilim ilişkisi, İslam bilim felsefesi, küreselleşme ve ahlak, internet bağımlılığı ve sosyal medya ahlakı, bir arada yaşama kültürü, inanç ve toplumsal barış gibi konularla ilgilenmektedir. Yayınlanmış çalışmalarından bazıları şunlardır: Batı Düşüncesinde Tanrı ve Tasarım: Bilimsel Felsefi ve Teolojik Bir Yaklaşım, (Otto yay., Ankara. 2015),  Din ve Bilim Uzlaşması: Klasik ve Modern, (Otto Yay., Ankara. 2015), İslam Felsefesi Tarihi, Cumhuriyet Üniversitesi yay., 2014, Farabi ve İbn Sina Düşüncesinde Ruh ve Ölüm Ötesi, (İlahiyat yay. Ankara. 2014). İslam Felsefesinin 100’ü (Otto yay., Ankara. 2017), İslam Felsefesinin 200’ü (Otto yay., Ankara. 2017).


Eğitim Bilgileri

2006 - 2012

2006 - 2012

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

1999 - 2004

1999 - 2004

Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Bilim-Din İlişkisinde Uzlaşmacı Yaklaşımlar

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

2006

2006

Yüksek Lisans

Farabi ve İbn Sina düşüncesinde Mead

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, İslam Felsefesi, Din Felsefesi ve Mantık

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Araştırma Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Dekan Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2015 - 2016

2015 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

İslam Filozoflarında Tanrı Tasavvuru

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Düşüncesinde Din ve Felsefe İlişkileri

Lisans

Lisans

İslam Felsefesi - II

Lisans

Lisans

Din Felsefesi

Lisans

Lisans

İslam Felsefesi

Doktora

Doktora

Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Uzmanlık Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İbn Sina Metafiziği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi

Lisans

Lisans

İslam Ahlak Felsefesi

Lisans

Lisans

İslam Felsefesi Tarihi - I

Doktora

Doktora

İslam Filozoflarında Eskatoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kötülük ve Teodise

Lisans

Lisans

İslam Ahlakı

Lisans

Lisans

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Lisans

Lisans

İslam Felsefesi Tarihi

Lisans

Lisans

İslam Ahlak Esasları

Lisans

Lisans

Din Felsefesi

Lisans

Lisans

Din Felsefesi

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kozmolojik Deliller Sorunu

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Problematik Açıdan Çağdaş İslam Ahlak Felsefesi

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi/Tezi

Lisans

Lisans

İslam Ahlak Felsefesi

Lisans

Lisans

Din Felsefesi

Lisans

Lisans

Dini-Felsefi Terimler ve Doktrinler

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

İslam Felsefesi Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İbn Miskeveyh in Ahlak Anlayışı

Lisans

Lisans

Kültürlerarası Din Öğretimi

Lisans

Lisans

Türk Düşünce Tarihi

Lisans

Lisans

Eğitimde Etik

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

Ahlak ve Sosyal Yaşam

Lisans

Lisans

Çağdaş İslam Düşünürleri

Lisans

Lisans

İslam Bilim Tarihi

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Din Felsefesi Açısından Yakın Ölüm Deneyimleri

Özalp H. (Danışman)

M.Taştan(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

İhvân-ı Safâ'nın ahlak felsefesi

Özalp H. (Danışman)

A.BAKIŞ(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Meşşâî filozoflarında inâyet kavramı

Özalp H. (Danışman)

R.ŞAHİNER(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Gazali düşüncesinde estetik

ÖZALP H. (Danışman)

M.SAĞLAM(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

New issue - Stimulating content Yeni Sayi - Zengin i˙çerik

Demir A., Özalp H.

Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi, cilt.20, ss.5-8, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Din-Bilim Çatışması Üzerine: Kopernik Merkezli Bir Okuma

Özalp H.

Bilimname: Düşünce Platformu, cilt.33, ss.67-88, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

İşrâkî Mektebin Bir Üyesi Olarak Hayy b Yakzan ın Felsefî ve Doğal Dînî Tecrübe Serüveni

ÖZALP H.

Beytulhikme An International Journal of Philosophy, cilt.5, ss.1-24, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2016

2016

İnsanlığın En Eski Tapınağı Göbeklitepe Teolojik Olarak Bize Ne Söyler?

Özalp H.

Bilimname, cilt.30, ss.59-74, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Descartes Felsefesinde Kozmolojik Argüman Soruşturması

Özalp H.

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.143-165, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Kuran ı Kerim de Kozmik Tarih ve Biyolojik Gelişim

ÖZALP H.

Journal of Turkish Studies, cilt.10, ss.535-552, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Tanrı Hakkında Konuşa(ma)mak Plotinus da Negatif Teoloji

ÖZALP H.

Journal of Turkish Studies, cilt.10, ss.735-748, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Kenosis (Self-Limitation of God): A Philosophical and Theological Approach

ÖZALP H.

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, cilt.5, ss.7-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2013

2013

Boşlukların Tanrısı Kavramı Üzerine Bir değerlendirme

Özalp H.

Felsefe Dünyası, cilt.2, ss.108-125, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Aristoteles ve İbn Sina nın Reenkarnasyonu Reddi

ÖZALP H.

Dini Araştırmalar, cilt.16, ss.78-101, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İslam Felsefesi Tarihi I II ed B Ali Çetinkaya isimli Eserin Tanıtımı

ÖZALP H.

Gaziosman Paşa Üniveristesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.137-142, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Tanrı Doğa İlişkileri Bağlamında Metafiziksel Fail Neden: İbn Sina Örneği

ÖZALP H.

İslamî Araştırmalar Dergisi, cilt.24, ss.146-159, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Nefs Mead İlişkis Bağlamında Farabi ve İbn Sina nın Görüşlerinin Karşılaştırılması

ÖZALP H.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.245-288, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Panteizm Ateizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza nın TanrıAnlayışı

ÖZALP H.

Cumhuriyet Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.291-293, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Müzakere

ÖZALP H.

VI. Din Şurası (Diyanet İşleri Başkanlığı), Türkiye, 25 - 28 Kasım 2019

2018

2018

AHLÂKIN KAYNAĞINA DAİR (Müzakere)

ÖZALP H.

Mâtürîdî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

2018

2018

MÂTÜRÎDÎ’DE AKIL-VAHİY İLİŞKİSİNİN NELİĞİ VE SINIRI (Müzakere)

ÖZALP H.

Matüridi: Kayıp Aydınlanmanın İzinde, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

2018

2018

İÇTİHÂDÎ NESH’E DAİR (Müzakere)

ÖZALP H.

Mâtürîdî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

COSMIC HISTORY AND BIOLOGICALDEVELOPMENT IN THE HOLY QUR‘AN

Özalp H.

GÖK MEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI V, Ebubekir Sıddık Yücel,Mustaf Kiriş, Editör, SONÇAĞ AKADEMİ YAYINLARI, Ankara, ss.31-58, 2020

2019

2019

Ruh ve Ölüm: Mead Tartışmaları Üzerine

ÖZALP H.

Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları -2-Ruh Ölüm ve Ötesi, Hasan Özalp, Abdullah Pakoğlu, Editör, Asitan, İstanbul, ss.9-15, 2019

2019

2019

Karl Jaspersın Yaşamı ve Din Felsefesi Üzerine Düşünceler

Özalp H.

Gökmedrese İlahiyat Araştırmaları I, Dursun Ali AYKIT,Ali YILMAZ, Editör, Asitan, İstanbul, ss.1-25, 2019

2019

2019

Kindî’nin Makāle fi’r-Red ale’n-Nasârâ İsimli Eseri ve Teslis Eleştirisi Üzerine

ÖZALP H.

Din Felsefesi Açısından Meşşâî Gelen-Ek-i Klasik Ve Çağdaş Metinler Seçkisi-IV, Recep Alpyağıl, Editör, İz Yayınları, İstanbul, ss.828-842, 2019

2019

2019

What Does Göbekli Tepe, The World’s Oldest Temple, Tell Us In Terms Of Relıgıon And Theology?

ÖZALP H.

Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları -2-Ruh Ölüm ve Ötesi, Hasan Özalp, Abdullah Pakoğlu, Editör, Asitan, İstanbul, ss.159-180, 2019

2017

2017

İslam Felsefesi nin 100 ü

ÖZALP H.

OTTO, Ankrara, 2017

2017

2017

İslam Felsefesinin 200 ü

ÖZALP H.

OTTO, Ankara, 2017

2017

2017

İşraki Hikmetin ”Uyanışı”-İbn Tufeyl

ÖZALP H.

İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, Grafiker, Ankara, ss.419-431, 2017

2017

2017

Ortaçağın Münzevi Yıldızı: İbn Haldun

ÖZALP H.

İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, Grafiker, Ankara, ss.471-483, 2017

2017

2017

İslam Felsefesinin Batı’daki Yansımaları: Arapçadan Latinceye

ÖZALP H.

İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, Grafiker, Ankara, ss.571-587, 2017

2017

2017

İbn Bacce: Bilge Adamın Yalnızlığı

ÖZALP H.

İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, Grafiker, Ankara, ss.409-419, 2017

2016

2016

Mâtürîdî’nin Dini Epistemolojisinde Delillerin Doğası Üzerine

ÖZALP H.

Din Felsefesi Açısında Mâtürîdî Gelen Ek i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi III, Recep Alpyağıl, Editör, İz Yayınları, İstanbul, ss.322-336, 2016

2014

2014

İslam Felsefesi Tarihi

ÖZALP H.

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2014

2012

2012

Endülüs’de Akli Düşünce

ÖZALP H.

İslam Felsefesi Tarihi 2, BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA, Editör, Grafiker, Ankara, ss.109-136, 2012

2012

2012

İslam Düşüncesinin Batı’ya EtkisiArapçadan Latinceye

ÖZALP H.

İslam Felsefesi Tarihi 2, BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA, Editör, Grafiker, Ankara, ss.255-281, 2012

Desteklenen Projeler

2017 - 2020

2017 - 2020

CÜBAP-DİN FELSEFESİ AÇISINDAN YAKIN ÖLÜM DENEYİMLERİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Özalp H. (Yürütücü)

2017 - 2018

2017 - 2018

Temel Dini ve Felsefi Kavramlar Sözlüğü

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÖZALP H. (Yürütücü)

2017 - 2018

2017 - 2018

Meşşai Filozoflarında İnayet Kavramı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Özalp H. (Yürütücü)

2017 - 2017

2017 - 2017

100’lük ve 200’lük kavram haritaları projesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZALP H.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - 2017

2016 - 2017

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2019

Ekim 2019

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Gökmedrese İlahiyat Araştırmaları

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Haziran 2019

Haziran 2019

MUKADDİME

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

Kelam Araştırmaları Dergisi (KADER)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Bilimname: Düşünce Platformu

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Eylül 2018

Eylül 2018

ULUSLARARASI AHİLİKTE İŞ VE TİCARET AHLAKI SEMPOZYUMU

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Özalp H.
Sivas, Türkiye

Eylül 2017

Eylül 2017

Uluslararası Mehdilik sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Özalp H.
Sivas, Türkiye