Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Aristoteles ve İbn Sina nın Reenkarnasyonu Reddi

Dini Araştırmalar, vol.16, no.42, pp.78-101, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karakterin Şehri ve Şehrin Karakteri Bozması: İslam Siyaset Düşüncesinin Ayrık Otları (Nevâbit/Türediler)

Şemseddin Sivasî Anısına Uluslararası Şehir ve Kimlik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 04 November 2022

Orta çağ Avrupa’sında Salgın Hastalıklar ve Doğal Afetlerle Mücadele: Büyücülük ve Cadı Avcılığı

6. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Muğla, Turkey, 15 May 2022, vol.1, pp.603-615 Creative Commons License

İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE “EVRİMCİ YARATILIŞ” TARTIŞMALARI ÜZERİNE BİR SORUŞTURMA

İslam Felsefesi Temel Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 December 2021

Arazlar Dünyasından Atoma Göz Kırpmak (Müzakere)

Matüridi Düşünce Sisteminin Dayandığı Temel Tasavvurlar (Geleneğin İnkişafından Geleceğin İnşasına), Tokat, Turkey, 25 March 2021, vol.1, pp.185-198

Müzakere

VI. Din Şurası (Diyanet İşleri Başkanlığı), Turkey, 25 - 28 November 2019

İÇTİHÂDÎ NESH’E DAİR (Müzakere)

Mâtürîdî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde Çalıştayı, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2018

AHLÂKIN KAYNAĞINA DAİR (Müzakere)

Mâtürîdî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2018

MÂTÜRÎDÎ’DE AKIL-VAHİY İLİŞKİSİNİN NELİĞİ VE SINIRI (Müzakere)

Matüridi: Kayıp Aydınlanmanın İzinde, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2018

Books & Book Chapters

Din ve Bilim Çatışması Bağlamında Pandemi ve Aşı Karşıtlığı: Batı Düşüncesinde Tarihsel Bir Soruşturma

in: Din Pandemi ve Hayat, Özalp Hasan, Kaplan sena, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.281-284, 2022

Din ve Bilim Çatışması Bağlamında Pandemi ve Aşı Karşıtlığı: Batı Düşüncesinde Tarihsel Bir Soruşturma

in: Din Pandemi ve Hayat, Özalp Hasan, Kaplan Sena, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.17-27, 2022

Feminist Bir İslami Teolojinin İmkanı ve Sorunları Üzerine: Aşka Leyla'nın Gözünden Bakmak

in: Kadına Şiddeti Önlemede Din ve Değerler Eğitimi, Fatih Genç, Editor, Nobel, Ankara, pp.161-182, 2021

İslam Felsefesinin 300’ü

Son Çağ Yayınları, Ankara, 2020

Eyvah Çocuğum Oyun/İnternet Bağımlısı? Ne Yapmalıyım?

in: GÖK MEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI-7, Ebubekir S. Yücel-İ. Kaya, Editor, Son Çağ, Ankara, pp.7-21, 2020 Creative Commons License

COSMIC HISTORY AND BIOLOGICALDEVELOPMENT IN THE HOLY QUR‘AN

in: GÖK MEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI V, Ebubekir Sıddık Yücel,Mustaf Kiriş, Editor, SONÇAĞ AKADEMİ YAYINLARI, Ankara, pp.31-58, 2020

Karl Jaspersın Yaşamı ve Din Felsefesi Üzerine Düşünceler

in: Gökmedrese İlahiyat Araştırmaları I, Dursun Ali AYKIT,Ali YILMAZ, Editor, Asitan, İstanbul, pp.1-25, 2019

Ruh ve Ölüm: Mead Tartışmaları Üzerine

in: Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları -2-Ruh Ölüm ve Ötesi, Hasan Özalp, Abdullah Pakoğlu, Editor, Asitan, İstanbul, pp.9-15, 2019

Kindî’nin Makāle fi’r-Red ale’n-Nasârâ İsimli Eseri ve Teslis Eleştirisi Üzerine

in: Din Felsefesi Açısından Meşşâî Gelen-Ek-i Klasik Ve Çağdaş Metinler Seçkisi-IV, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayınları, İstanbul, pp.828-842, 2019

What Does Göbekli Tepe, The World’s Oldest Temple, Tell Us In Terms Of Relıgıon And Theology?

in: Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları -2-Ruh Ölüm ve Ötesi, Hasan Özalp, Abdullah Pakoğlu, Editor, Asitan, İstanbul, pp.159-180, 2019 Creative Commons License

İslam Felsefesinin Batı’daki Yansımaları: Arapçadan Latinceye

in: İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, Ankara, pp.571-587, 2017

İşraki Hikmetin ”Uyanışı”-İbn Tufeyl

in: İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, Ankara, pp.419-431, 2017

İbn Bacce: Bilge Adamın Yalnızlığı

in: İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, Ankara, pp.409-419, 2017

Ortaçağın Münzevi Yıldızı: İbn Haldun

in: İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, Ankara, pp.471-483, 2017

Mâtürîdî’nin Dini Epistemolojisinde Delillerin Doğası Üzerine

in: Din Felsefesi Açısında Mâtürîdî Gelen Ek i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi III, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayınları, İstanbul, pp.322-336, 2016

İslam Felsefesi Tarihi

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2014

Endülüs’de Akli Düşünce

in: İslam Felsefesi Tarihi 2, BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA, Editor, Grafiker, Ankara, pp.109-136, 2012

İslam Düşüncesinin Batı’ya EtkisiArapçadan Latinceye

in: İslam Felsefesi Tarihi 2, BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA, Editor, Grafiker, Ankara, pp.255-281, 2012

Episodes in the Encyclopedia