Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effect on mortality of treatment method and surgery time for hip fracture patients aged over 65 years

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.26, no.3, pp.439-444, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Mini Transverse Versus Longitudinal Incision in Carpal Tunnel Syndrome

JCPSP-JOURNAL OF THE COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS PAKISTAN, vol.23, no.9, pp.645-648, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Biomechanical properties of ciprofloxacin loaded bone cement

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.47, no.1, pp.55-59, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier

Effects of Adding Dexmedetomidine to Levobupivacaine in Axillary Brachial Plexus Block

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, vol.73, no.3, pp.103-111, 2012 (SCI-Expanded) identifier

School screening for scoliosis in Sivas, Turkey

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.43, no.5, pp.426-430, 2009 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Arthroscopic-assisted surgical treatment for developmental dislocation of the hip

ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY, vol.21, no.5, pp.574-579, 2005 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Isolated Gluteus Maximus Muscle Hydatid Cyst: A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, pp.536-538, 2015 (ESCI) identifier

Tibia pilon kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları

Cumhuriyet Medical Journal, vol.35, no.4, pp.532-539, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Yüksek riskli hastalardakombine siyatik-femoral sinir bloğu (olgu sunumu)

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.37-40, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akut psikozun neden olduğu çift el ampütasyonunun başarılı replantasyonu

18.Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi/9.Ulusal Fleboloji kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, pp.17

Akut Psikozun Sebep Olduğu Çift El Ampütasyonunun Başarılı Replantasyonu

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, vol.26

Ortopedi ve travmatoloji pratiğinde şizofreni rahatsızlığı olan hastalar ve klinik sonuçlarımız

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51

Dirsek tüberküloz osteomiyeliti: Olgu sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51 Sustainable Development

Omuz Çıkığı Olgularında Skapular Glenopolar Açı

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.72

Eksternal Fisksatör İle Tedavi Edilen Distal Radius Kırıkları

15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Muğla / Fethiye, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.47

external fiksatörle tedavi edilen distal radius kırıkları

15. ulusal türk el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 15 May 2016

Çocuk Açık El Kırıkları

15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Muğla / Fethiye, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.80

IL6 174G C GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

25. TULUSAL ÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 October - 01 November 2015

KLİNİK OLARAK GONARTROZ TANISI KONULAN HASTALARDA IL6 -174G/C GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.183-184

İZOLE GLUTEUS MAXİMUS KASI YERLEŞİMLİ KİST HİDATİK: OLGU SUNUMU

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.192

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Bağlı Önkolda Kompartman Sendromu Olgu Sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.208

Kronik Granülomatöz Sinovit Olgu Sunumu

13. Ulusal El Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 23 - 26 May 2012, pp.78

vücut dışı şok dalga tedavisinin olgunlaşmamış rat epifizi üzerine etkisi

10. türk spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2010

arthroscopic treahment of knee septic arthtitis associated focal osteomyelitis

9. türk spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 18 October 2008