Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect on mortality of treatment method and surgery time for hip fracture patients aged over 65 years

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.26, sa.3, ss.439-444, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mini Transverse Versus Longitudinal Incision in Carpal Tunnel Syndrome

JCPSP-JOURNAL OF THE COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS PAKISTAN, cilt.23, sa.9, ss.645-648, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Arthroscopic-assisted surgical treatment for developmental dislocation of the hip before the age of 18 months

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, cilt.133, sa.9, ss.1289-1294, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical synovectomy combined with yttrium 90 in patients with recurrent joint synovitis

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.33, sa.5, ss.1321-1326, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Biomechanical properties of ciprofloxacin loaded bone cement

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.47, sa.1, ss.55-59, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Radiation synovectomy therapy combined with surgical synovectomy in chronic nonspecific synovitis of the knee joint

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.24, sa.1, ss.18-22, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Adding Dexmedetomidine to Levobupivacaine in Axillary Brachial Plexus Block

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.73, sa.3, ss.103-111, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

School screening for scoliosis in Sivas, Turkey

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.43, sa.5, ss.426-430, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

NEW SCREW (ACUTRAK (R)) IN THE SURGICAL TREATMENT OF ELITE FOOTBALL PLAYERS WITH FIFTH METATARSAL

ACTA ORTOPEDICA BRASILEIRA, cilt.17, sa.5, ss.262-264, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Long segment instrumentation of thoracolumbar burst fracture: Fusion versus nonfusion

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, cilt.22, sa.2, ss.107-112, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of skin necrosis after radiation synovectomy with yttrium-90: a case report

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.28, sa.10, ss.1067-1068, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pigmented villonodular synovitis managed by Yttrium 90 after debulking surgery

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.29, sa.8, ss.1197-1200, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of high-energy extracorporeal shock waves on the immature epiphysis in a rabbit model

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, cilt.128, sa.6, ss.627-631, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Extreme complications of Fixion nail in treatment of long bone fractures

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, cilt.128, sa.3, ss.301-306, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hydatid bone disease of the femur

Orthopedics, cilt.31, sa.7, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intermuscular hydatid cyst in a 4-year-old child: a case report

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.42, sa.11, ss.1946-1948, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Arthroscopic-assisted surgical treatment for developmental dislocation of the hip

ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY, cilt.21, sa.5, ss.574-579, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arter Tamirinde N-butil-2-siyanoakrilat (Histoakril) Kullanımı

Bozok Tıp Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.41-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surgical Treatment Results for Proximal Humerus Fracturein Adult Patients

Bozok Tıp Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.26-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

YETİŞKİN HASTALARDA PROKSİMAL HUMERUS KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

Bozok Tıp Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.26-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MRI assessment of DDH after reduction

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.39, sa.1, ss.440-445, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİNDE VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK ENFEKSİYONU SIKLIĞI

Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.9, sa.4, ss.178-181, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Isolated Gluteus Maximus Muscle Hydatid Cyst: A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.536-538, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Vankomisin Dirençli Enterokok Enfeksiyonu Sıklığı

Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.4, sa.9, ss.178-181, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İdiopatik skolyozda hibrid posterior enstrümentasyonun etkinliği ve güvenilirliliği

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.36, sa.3, ss.368-375, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arthroscopic treatment of the septic arthritis of knee joint associated focal osteomyelitis

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.35, ss.38-41, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tibia pilon kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.35, sa.4, ss.532-539, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok düzlemli kablo fiksasyon sisteminin biyomekanik dayanıklılığının araştırılması

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.35, sa.4, ss.555-562, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osteogenesis imperfecta, dislocation of expanding femoral nail with fracture and unscrewing T-piece from sleeve

Journal of Chinese Clinical Medicine, cilt.4, sa.12, ss.719-720, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yüksek riskli hastalardakombine siyatik-femoral sinir bloğu (olgu sunumu)

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.37-40, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÜKSEK RİSKLİ HASTADA KOMBİNE SİYATİK-FEMORAL SİNİR BLOĞU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akut psikozun neden olduğu çift el ampütasyonunun başarılı replantasyonu

18.Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi/9.Ulusal Fleboloji kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 12 Kasım 2017, ss.17

Akut Psikozun Sebep Olduğu Çift El Ampütasyonunun Başarılı Replantasyonu

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 12 Kasım 2017, cilt.26

Ortopedi ve travmatoloji pratiğinde şizofreni rahatsızlığı olan hastalar ve klinik sonuçlarımız

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, cilt.51

Dirsek tüberküloz osteomiyeliti: Olgu sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, cilt.51

Omuz Çıkığı Olgularında Skapular Glenopolar Açı

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50, ss.72

Eksternal Fisksatör İle Tedavi Edilen Distal Radius Kırıkları

15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Muğla / Fethiye, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.47

external fiksatörle tedavi edilen distal radius kırıkları

15. ulusal türk el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Çocuk Açık El Kırıkları

15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Muğla / Fethiye, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.80

IL6 174G C GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

25. TULUSAL ÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

KLİNİK OLARAK GONARTROZ TANISI KONULAN HASTALARDA IL6 -174G/C GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.49, ss.183-184

İZOLE GLUTEUS MAXİMUS KASI YERLEŞİMLİ KİST HİDATİK: OLGU SUNUMU

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.49, ss.192

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Bağlı Önkolda Kompartman Sendromu Olgu Sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 03 Kasım 2013, cilt.47, ss.208

Kronik Granülomatöz Sinovit Olgu Sunumu

13. Ulusal El Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2012, ss.78

vücut dışı şok dalga tedavisinin olgunlaşmamış rat epifizi üzerine etkisi

10. türk spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2010

arthroscopic treahment of knee septic arthtitis associated focal osteomyelitis

9. türk spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2008