Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm

Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, ss.35-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL AMAÇLI TURİZM

I. ULUSLARARASI ÇOCUK DOSTU TURİZM KONGRESİ, 25 - 28 Nisan 2018