Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Management Style at Turkish SMEs

International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, vol.36, no.1, pp.170-179, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

MANAGEMENT STYLE AND COLLECTIVISM AT TURKISH SMES: AN EXPLORATORY STUDY

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH, vol.2, no.2, pp.114-134, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Sağlik Kurumlarinda Mobbing ve Örgütsel Sessizliğe Etkisi

Akademik Bakış Dergisi, no.58, pp.816-837, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık kurumlarında mobbing ve örgütsel sessizliğe etkisi

Akademik Bakış Dergisi, no.58, pp.816-837, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışanların örgütsel adalet algıları ve performans arasındaki ilişki Bir sağlık kuruluşunda araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.67-83, 2016 (Other Refereed National Journals)

Corporate Social Responsibility Practices of SMEs in Central Anatolia

Merit Research Journal of Business and Management, vol.4, no.4, pp.27-33, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA ARAŞTIRMA

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, no.2, pp.67-83, 2016 (Other Refereed National Journals)

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİNYAYGINLAŞMASINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER VE SİVASİLİNDE BİR UYGULAMA

INFORMA YÖNETiM BİLİŞİMSİSTEMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.24-59, 2014 (Other Refereed National Journals)

RELATIONS BETWEEN THE CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURSHIP AND THE BUSINESS OWNER AN ANALYSIS OF SME S IN KONYA

Serbian Journal of Management, vol.4, no.2, pp.239, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitiminin Girişimsel Öz Yetkinlik Algısı Üzerine Etkisi Bir araştırma

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.3, no.2, pp.91-111, 2008 (Other Refereed National Journals)

The Relationship Between Ethics And Quality Conflicts And Common Grounds

Serbian Journal of Management, pp.127, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivas Sanayi İşletmelerinin Şubat 2001 Ekonomik Krizine Genel ve Yönetsel Tepkileri

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.99-120, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivas Sanayi İşletmelerinin Şubat 2001 Ekonomik Krizine Genel Yönetsel Tepkileri

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.99-120, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kriz Oluşum Süreci ve Kriz Yönetiminde Proaktif Yaklaşım

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.149-160, 2003 (Other Refereed National Journals)

Küreselleşme Süreci ve Çokuluslu İşletmelerin Küreselleşme Sürecine Etkisi

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, pp.33, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings