Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Management Style at Turkish SMEs

International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, cilt.36, sa.1, ss.170-179, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MANAGEMENT STYLE AND COLLECTIVISM AT TURKISH SMES: AN EXPLORATORY STUDY

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH, cilt.2, sa.2, ss.114-134, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sağlik Kurumlarinda Mobbing ve Örgütsel Sessizliğe Etkisi

Akademik Bakış Dergisi, sa.58, ss.816-837, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık kurumlarında mobbing ve örgütsel sessizliğe etkisi

Akademik Bakış Dergisi, sa.58, ss.816-837, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışanların örgütsel adalet algıları ve performans arasındaki ilişki Bir sağlık kuruluşunda araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.67-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Corporate Social Responsibility Practices of SMEs in Central Anatolia

Merit Research Journal of Business and Management, cilt.4, sa.4, ss.27-33, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA ARAŞTIRMA

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.67-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİNYAYGINLAŞMASINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER VE SİVASİLİNDE BİR UYGULAMA

INFORMA YÖNETiM BİLİŞİMSİSTEMLERİ DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.24-59, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RELATIONS BETWEEN THE CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURSHIP AND THE BUSINESS OWNER AN ANALYSIS OF SME S IN KONYA

Serbian Journal of Management, cilt.4, sa.2, ss.239, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitiminin Girişimsel Öz Yetkinlik Algısı Üzerine Etkisi Bir araştırma

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.91-111, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Ethics And Quality Conflicts And Common Grounds

Serbian Journal of Management, ss.127, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas Sanayi İşletmelerinin Şubat 2001 Ekonomik Krizine Genel ve Yönetsel Tepkileri

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.99-120, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas Sanayi İşletmelerinin Şubat 2001 Ekonomik Krizine Genel Yönetsel Tepkileri

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.99-120, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kriz Oluşum Süreci ve Kriz Yönetiminde Proaktif Yaklaşım

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.149-160, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme Süreci ve Çokuluslu İşletmelerin Küreselleşme Sürecine Etkisi

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.33, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)