Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Chemosensitive Evaluation of Methotrexate Combination with Proton Pump Inhibitors on Burkitt Lymphoma (Raji) Cells

19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 17 - 20 September 2020, pp.678-683

Mikst tipte otoimmün hemolitik anemi Olgu sunumu

41. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 21 - 24 October 2015

ÜLKEMİZDE İMMÜN TROMBOSİTOPENİDEELTROMBOPAG KULLANIMI

41. Ulusal Hematoloji Kongresi T Ü R K K A N B İ L İ M A Ğ I ( T Ü R K B A ) B İ L D İ R İ L E R İ, Turkey, 21 - 24 October 2015

MİKST TİPTE OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ OLGUSUNUMU

41. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 21 - 24 October 2015

Bonzai kullanımı sonrası gelişen proteiüri ile seyreden atipik hemolitik üremik sendrom olgusu

32. ULUSAL NEFROLOJİ HİPERTANSİYON DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24, pp.110

MYELOİD SARKOM NADİR BİR OLGU SUNUMU

2. HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 9 - 13 September 2015

Kronik hepatitte Eltrombopag kullanımı

2. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, 17-19 Nisan 2015, Kayseri, Turkey, 17 - 19 April 2015

Romatoid artritli hastalarda hematolojik kanserler İki olgu sunumu

2. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Turkey, 17 - 19 April 2015 Sustainable Development

Romatoid artritli hastalarda hematolojik kanserler iki olgu sunumu

II. Uluslar arası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 17 - 19 April 2015 Sustainable Development

Romatoid artlitli hastalarda hematolojik kanserler iki olgu sunumu

II. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Turkey, 17 - 19 April 2015 Sustainable Development

SEKONDER PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ OLGUSUNUMU

40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 22 - 25 October 2014

HİPERTRİGLİSERİDEMİ NEDENLİ AKUT PANKREATİTTEDAVİSİNDE TERAPÖTİK PLAZMA EXCHANGE

XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi & VIIIth Balkan Day of Hematology, Turkey, 23 - 26 October 2013

Books & Book Chapters

Kök Hücre ve Kanser Kök Hücreleri

in: Her Yönüyle Kanser, Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN, Doç.Dr. Koray SAYIN, Editor, SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Sivas, pp.71-79, 2020 Sustainable Development

Antikoagülan ajanlara güncel yaklaşım

in: HematolojikHastalıklardaDestek Tedaviler, Ahmet Kürşad GÜNEŞ, Editor, akademisyen kitabevi, Ankara, pp.223-236, 2019

Antitrombotik ilaçlar

in: BÜTÜNCÜL TIP, Aydın ÇIFCI, Adem ÖZKARA, Serkan TURSUN, Bulut DEMIREL, Murat KEKILLIBirinci Basamakta veAile HekimligindeGüncel Tanı-Tedavi© 2019 Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. ŞtiBÜTÜNCÜL TIP (Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi)BAŞ EDİTÖR VE PROJE KOORDİNATÖRÜDoç. Dr. Aydın ÇİFCİEDİTÖRLERProf. Dr. Adem ÖZKARADr. Öğr. Üyesi Serkan TURSUNUzm. Dr. Bulut DEMİRELProf. Dr. Murat KEKİLLİISBN: 978-605-7578-54-9 (Tk)978-605-, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1265-1270, 2019

Antitrombotik İlaçlar

in: Bütüncül Tıp Birinci Basamak ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı -Tedavi, Aydın ÇİFCİ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, Ankara, pp.1265-1270, 2019