Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sunitinib Induced Microangiopathic Hemolytic Anemia A Case Report

Erciyes Medical Journal, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Chemosensitive Evaluation of Methotrexate Combination with Proton Pump Inhibitors on Burkitt Lymphoma (Raji) Cells

19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2020, ss.678-683

Poster

Poster, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2016

Hemolitik Üremik Sendrom Tek merkez deneyimi

10. Ulusal Aferez Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2015

Mikst tipte otoimmün hemolitik anemi Olgu sunumu

41. Ulusal Hematoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2015

ÜLKEMİZDE İMMÜN TROMBOSİTOPENİDEELTROMBOPAG KULLANIMI

41. Ulusal Hematoloji Kongresi T Ü R K K A N B İ L İ M A Ğ I ( T Ü R K B A ) B İ L D İ R İ L E R İ, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2015

MİKST TİPTE OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ OLGUSUNUMU

41. Ulusal Hematoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2015

Bonzai kullanımı sonrası gelişen proteiüri ile seyreden atipik hemolitik üremik sendrom olgusu

32. ULUSAL NEFROLOJİ HİPERTANSİYON DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, cilt.24, ss.110

MYELOİD SARKOM NADİR BİR OLGU SUNUMU

2. HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015

Gebelikte hematolojik maligniteler Üç vakanın sunumu

13. Ukusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015

GEBELiKTE HEMATOLOJiK MALiGNiTELER ÜÇ VAKANIN SUNUMU

13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015

GEBELİKTE HEMATOLOJİK MALİGNİTELER ÜÇ VAKANIN SUNUMU

13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015

Romatoid artlitli hastalarda hematolojik kanserler iki olgu sunumu

II. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Romatoid artritli hastalarda hematolojik kanserler iki olgu sunumu

II. Uluslar arası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Kronik hepatitte Eltrombopag kullanımı

2. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, 17-19 Nisan 2015, Kayseri, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Romatoid artritli hastalarda hematolojik kanserler İki olgu sunumu

2. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

SEKONDER PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ OLGUSUNUMU

40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2014

HİPERTRİGLİSERİDEMİ NEDENLİ AKUT PANKREATİTTEDAVİSİNDE TERAPÖTİK PLAZMA EXCHANGE

XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi & VIIIth Balkan Day of Hematology, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Kök Hücre ve Kanser Kök Hücreleri

Her Yönüyle Kanser, Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN, Doç.Dr. Koray SAYIN, Editör, SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Sivas, ss.71-79, 2020

Antikoagülan ajanlara güncel yaklaşım

HematolojikHastalıklardaDestek Tedaviler, Ahmet Kürşad GÜNEŞ, Editör, akademisyen kitabevi, Ankara, ss.223-236, 2019

Antitrombotik ilaçlar

BÜTÜNCÜL TIP, Aydın ÇIFCI, Adem ÖZKARA, Serkan TURSUN, Bulut DEMIREL, Murat KEKILLIBirinci Basamakta veAile HekimligindeGüncel Tanı-Tedavi© 2019 Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. ŞtiBÜTÜNCÜL TIP (Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi)BAŞ EDİTÖR VE PROJE KOORDİNATÖRÜDoç. Dr. Aydın ÇİFCİEDİTÖRLERProf. Dr. Adem ÖZKARADr. Öğr. Üyesi Serkan TURSUNUzm. Dr. Bulut DEMİRELProf. Dr. Murat KEKİLLİISBN: 978-605-7578-54-9 (Tk)978-605-, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.1265-1270, 2019

Antitrombotik İlaçlar

Bütüncül Tıp Birinci Basamak ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı -Tedavi, Aydın ÇİFCİ, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, Ankara, ss.1265-1270, 2019