Prof.Dr.

HAKAN YEKBAŞ


Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı

Eğitim Bilgileri

2007 - 2011

2007 - 2011

Doktora

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkiye

Araştırma Alanları

Eski Türk Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatı Bölümü

2011 - 2013

2011 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

2004 - 2011

2004 - 2011

Okutman

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, REKTÖRLÜK, Türk Dili Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Rektör Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Rektörlük, Rektörlük

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Merkez Müdürü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Rektörlük, Rektörlük

2016 - 2020

2016 - 2020

Genel Sekreter

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Rektörlük, Rektörlük

2012 - 2015

2012 - 2015

Enstitü Müdür Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

HZ. ALI MAWLIDS AT TURKISH LITERATURE

Yekbas H.

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, sa.65, ss.17-52, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

TÜRK EDEBİYATINDA HZ. ALİ MEVLİDLERİ

Yekbaş H.

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, sa.65, ss.17-52, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Sivaslı Bir Divan Şairi Rûhî

Yekbaş H.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.39, ss.1-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Malatyalı Necâtî ve Şehir Methiyeleri

YEKBAŞ H.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.377-401, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Fihrist i Makâmât Ahmed Avni Konuk a mı Aittir

YEKBAŞ H.

Türk Kültürü İncelemeleri, ss.205-238, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Divan Şairinin Sessiz ve Gizli Anlatımı Muvaşşah

YEKBAŞ H.

Turkish Studies, cilt.7, ss.2649-2700, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak

YEKBAŞ H.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.173-230, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Receb Vahyî ve Leyle i Regâ ib Adlı Regâibiyyesi

YEKBAŞ H.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.204-224, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler

YEKBAŞ H.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.281-300, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Mehmed Fevzî Efendi nin Mevlit Okumanın ve Dinlemenin Câiz Olduğuna Dair Risalesi

YEKBAŞ H.

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.371-398, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Klasik Türk Şiirinde Regâibiyye ve Mehmed Fevzi Efendi ninRegâibiyyesi

YEKBAŞ H.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.69-95, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Klasik Türk Şiirinde Bazı Halk İnanışları

YEKBAŞ H.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.155-184, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Divan Şiirinde Kur ân

YEKBAŞ H.

İSTEM Dergisi, ss.199-232, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Zâtî Divanı nda Halk İnanışları

YEKBAŞ H.

Turkish Studies, cilt.4, ss.1117-1157, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Mahallileşme ve Şeyhülislam Yahya

YEKBAŞ H.

Turkish Studies, cilt.4, ss.319-344, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Divan Şairinin Penceresinden Acem Şairleri

YEKBAŞ H.

Turkish Studies, cilt.4, ss.1158-1187, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Tırnakçı zâde Mehmed Sa îd Zîver Bey ve Mensur Şitâiyyesi

YEKBAŞ H.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.147-184, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şârihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları

YEKBAŞ H.

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, ss.189-217, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

16 Yüzyılda Müezzin Bir Şâir Hüdâyî i Kadîm

YEKBAŞ H.

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.171-180, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Cabbarzâde Çapanzâde Mehmed Ârif Bey İn Bilinmeyen Bir Eseri Metrûkât ı Mukaddese i Risâlet Eşyâ yı Menkûle

YEKBAŞ H.

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 5 Mayıs - 07 Ekim 2016, cilt.4, ss.426-444

2016

2016

Yûnus Emre nin Devriyeleri

YEKBAŞ H.

II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 13 - 14 Mayıs 2016

2015

2015

Mustafa Takî Efendi nin Târîh İ Nûr I Muhammedî İsimli Eseri

YEKBAŞ H.

Mustafa Takî Sempozyumu, Türkiye, 26 Aralık 2015

2015

2015

Kendi Dilinden Yunus Emre

YEKBAŞ H.

Yunus'un Çağrısı, Ordu, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2015, ss.28-46

2012

2012

Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak

YEKBAŞ H.

Uluslararası Ramazan Sempozyumu Ramazan ve Oruç, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2012, ss.305-359

2015

2015

Türk Edebiyatında Hz Fâtıma Mevlidleri

YEKBAŞ H.

Hazreti Fâtıma Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 Ekim - 24 Nisan 2015

2014

2014

Mehmed Şemseddîn Ulusoy unHz Hasan ve Hz Hüseyin Mevlidi

YEKBAŞ H.

Hz. Hasan Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 11 Temmuz 2014, ss.16-185

2012

2012

Ömer Fuâdî nin Kasîde i Pendiyye si Bağlamında Yaşadığı Devre Dair Eleştirileri

YEKBAŞ H.

I. Uluslararası Şeyh Şa'bân-ı Velî Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012, ss.355-372

2012

2012

Divan Şairinin Sessiz ve Gizli Anlatımı Muvaşşah

YEKBAŞ H.

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, ss.301-325

2012

2012

Ashâb ı Kehf Sempozyumu

YEKBAŞ H.

Divan Şiirinde Ashâb-ı Kehf, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2012

2015

2015

Şemseddin Sivasî nin Heşt Bihişt İsimli Mesnevisi

YEKBAŞ H.

Şemseddîn Sivasî Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.179-199

2012

2012

Ahmed Sûzî Hayatı Hakkında Yapılan Çalışmalar ve Bir Mecmuadan Hareketle Bilinmeyen Şiirleri

YEKBAŞ H.

Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi, Sivas, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2012, ss.45-90

2011

2011

Sarıhatipzadelerden Numan Efendi ve Bilinmeyen Miraciyesi

YEKBAŞ H.

Kültür Tarihimizde Sivaslı Bir Aile Sarıhatipzadeler, Sivas, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2011, ss.233-271

2011

2011

Bir Mecmuadan Hareketle Damat İbrahim Paşaya Dair Bazı Tespitler

YEKBAŞ H.

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2011, cilt.3, ss.363-388

2010

2010

ÜNİVERSİTELERDE OKUTULAN TÜRK DİLİ DERSİ İLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEKBAŞ H.

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2010, ss.1012-1020

2010

2010

Hasan Tevfik Efendi nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi ne Dair Risalesi

YEKBAŞ H.

Uluslararası Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, cilt.2, ss.107-159

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Sehî Bey Divanı

YEKBAŞ H.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 2020

2018

2018

Asım’xxın Nazire Mecmuası

Erdoğan M. , Yekbaş H.

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Sivaslı Rûhî Divanı

YEKBAŞ H.

Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas, 2017

2017

2017

Sivrihisar’xxdan Saraya Uzanan Hayat: Vezir-i Azam Sinan Paşa

TOPAL M., AVŞAR Z., BABACAN İ., BİLTEKİN H., GÜZEL B., KÖKSAL M. F. , et al.

Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı, Ahmet Kartal, Zafer Koylu, Editör, Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir, ss.259-272, 2017

2016

2016

Mustafa Takî Efendi nin Makaleleri

TOPARLI R. , YEKBAŞ H.

Sivas Vilayet Kitaplığı, Sivas, 2016

2016

2016

Sebzî Divanı

YEKBAŞ H.

Akçağ Yayınevi, Ankara, 2016

2015

2015

Malatyalı Necâtî Divanı

Yekbaş H.

Malatya Valiliği Yayınları, Malatya, 2015 Creative Commons License

2010

2010

Sehi Bey Divanı

YEKBAŞ H.

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2010

Ansiklopedide Bölümler

2014

2014

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

YEKBAŞ H.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAY.-AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, ss., 2014

2014

2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

YEKBAŞ H.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2014

2014

2014

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

YEKBAŞ H.

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ss., 2014

2014

2014

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

YEKBAŞ H.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, ss., 2014

2014

2014

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

YEKBAŞ H.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI-AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, ss., 2014

2014

2014

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

YEKBAŞ H.

KÜLTÜR VE TURİZİM BAKANLIĞI-AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, ss., 2014

2014

2014

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

YEKBAŞ H.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, ss., 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

CUJOSS (Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi)

Baş Editör