Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of the Effect of Propolis on Implant Stability by Resonance Frequency Analysis and Removal Torque Test

Biomedical Journal of Scientific Technical Research, cilt.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişhekimliğinde Enfektif Endokardit Riski ve Profilaksi Gerekliliği

cumhuriyet.dental journal, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Panoramic radiographic appearance of massive calcification of tuberculous lymph nodes

The journal of contemporary dental practice, cilt.9, ss.108-114, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

panaromic radigraphic appearance of massive calcification of tuberculous lymph nodes

Journal of contemporary dental practice, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral mandibular süpernümerer premolarlar:vaka raporu ve literatür taraması

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

nasal septal abcess caused by dental infection:a case report

The internet Journal of Otorhinolaryngology, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parakeratotik tip Odontojenik Keratokist: Vaka raporu

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mandibuler gömülü daimi kanin diş ile ilişkili süpernümerer diş ve compound odontoma vaka raporu

Atatürk Üniversitesi Dşhekimliği Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malignant Hypertermi

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.8, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

mandibular daimi gömülü kanin diş ile ilişkili süpernümerer diş ve kompaund odontoma

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

malignant hipertermi

cumhuriyet.dental journal, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Odontojenik Keratokist

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mandibulada santral osteom

Cumhuriyet Dental Journal, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

multiple bilateral supernumerer premolarlar: iki vaka raporu

cumhuriyet.dental journal, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

mandibulada santral osteoma

cumhuriyet.dental journal, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral Cerrahi Hastalarında Kaygı ve Korku Ölçeklerinin Değerlendirilmesi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Schwannoma of the Gingival Papilla.A report of Case

Balkan Journal of Stomatology, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

damakta pleomorfik adenom: vaka raporu

cumhuriyet.dental journal, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Melkersson Rosenthal Syndrome a Review and report of a Case

Balkan Journal of Stomatology, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

alveolit (etyolojisi, önlenmesi ve tedavisi)

dişhekimliğinde klinik, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fraktür Tedavi Komplikasyonu Olarak Oluşan Malokluzyonun Cerrahi olarak Düzeltilmesi(vaka raporu)

Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maxillary double Lip :A case report

Türk Oral ve Maksillofasiyal cerrahi Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

bone morphogenetic proteinler ve osteoindüksiyon

cumhuriyet.dental journal, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

halitosis(ağız kokusu)

cumhuriyet.dental journal, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

travmatik kemik kisti (olgu raporu)

cumhuriyet.dental journal, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik Kemik Kisti

Cumhuriyet Dental Journal, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alveolit Görülme Sıklığı

cumhuriyet.dental journal, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

compound odontoma(5 vaka nedeni ile)

cumhuriyet dental journal, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

epidermal büyüme faktörü (EGF) ’xx nünkan insülin ve glikoz düzeylerine etkisinin incelenmesi

türkiye klinikleri dişhekimliği bilimleri dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

insiziv kanal kisti (bir vaka nedeni ile)

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

mandibular distomolar (vaka raporu)

Cumhuriyet dental journal, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

unicystic ameloblastoma a case report

türk oral ve maksillofasiyal derneği 26. uluslararası kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

büyük radiküler bir kistin dekompresyon ile tedavisi

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 26. uluslararası kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Rehabilitation of Edentulous Full Mouths with ADIN Implants Supported Fixed Prostheses

4th Annual International Symposium of Advance Prothocols in Oral Implantology, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2012

damakta fibrolipom: nadir bir olgu sunumu

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 18. uluslararası bilimsel kongres, 2 - 06 Ekim 2011

juvenile ossifyng fibroma

5. ACBID international conference, 25 - 29 Mayıs 2011

panaromic radiographic appearance of massive calcification of tuberculous lymph nodes

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 14. uluslararası bilimsel kongres, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Massive calcification of tuberculous lymph node:a case report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

lokal ve sistemik simvastatin uygulamalarının distraksiyon osteogenezizi üzerine etkilerinin deneysel olarak incelenmesi

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 13. uluslararası bilimsel kongres, 29 Mayıs - 02 Haziran 2005

süt dişi ile ilgili büyük boyutta kompleks odontoma (vaka raporu)

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 13. uluslararası bilimsel kongres, 29 Mayıs - 02 Haziran 2005

alloprünolün kırık iyileşmesi üzerine etkisinin radyolojik olarak değerlendirilmesi

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 12. uluslararası bilimsel kongres, 10 - 13 Ekim 2004

kırık iyileşmesi üzerine N-asetil sisteinin antioksidan etkilerinin değerlendirilmesi

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 12. uluslararası bilimsel kongres, 10 - 13 Ekim 2004

gingival papillada schwannoma:bir vaka raporu

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 12. uluslararası bilimsel kongres, 10 - 13 Ekim 2004

spesifik Cox-2 inhibitörleri ve Naproxen Sodyumunaneljezik ve antienflamatuar etkilerinin karşılaştırılması

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 12. uluslararası bilimsel kongres, 10 - 13 Ekim 2004

dental enfeksiyon kaynaklı nasal septal apse :vaka raporu

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 12. uluslararası bilimsel kongres, 10 - 13 Ekim 2004

dental hastalarda kaygı ve korku ölçeklerinin değerlendirilmesi

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 11. uluslararası bilimsel kongres, 4 - 08 Haziran 2003

alveolit görülme sıklığı

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 11. uluslararası bilimsel kongres, 4 - 08 Haziran 2003

maxillary double lip:report of a case

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 7. uluslararası bilimsel kongres, 4 - 08 Haziran 2003

cornelia de lange sendromu(vaka raporu)

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 7. uluslararası bilimsel kongres, 4 - 08 Haziran 2003

mental, inferior alveoler sinir parestezisi (4 vaka)

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 10. uluslararası bilimsel kongres, 5 - 09 Haziran 2002

osteom (olgu sunumu)

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 10. uluslararası bilimsel kongres, 5 - 09 Haziran 2002

epidermal büyüme faktörü (EGF) nün diş çekim yarası iyileşmesi üzerine etkisinin incelenmesi

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 7. uluslararası bilimsel kongresi, 14 - 18 Mayıs 1999

insisiv kanal kisti (bir vaka nedeni ile)

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 7. uluslararası bilimsel kongres, 14 - 18 Mayıs 1999

mandibular distomolar (vaka raporu)

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 7. uluslararası bilimsel kongres, 14 - 18 Mayıs 1999