Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Doktora Kardiyovasküler Sistemin İleri Farmakolojisi

 • Yüksek Lisans İlaç Etkileşmeleri

 • Lisans Farmakoloji - I

 • Doktora Santral Sinir Sisteminin İleri Farmakolojisi

 • Yüksek Lisans İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler

 • Lisans Farmakoloji - III

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Doktora Kanser Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

 • Lisans Farmakoloji

 • Lisans Farmakoloji - II

 • Lisans Farmakoterapi

 • Doktora Doping ve Ergojonik Yardımcılar

 • Yüksek Lisans Reseptör Kavramı ve İlaçların Etki Mekanizmaları

 • Lisans Farmakoloji

 • Doktora Endokrin Sistemin İleri Farmakolojisi

 • Doktora Farmakolojide Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

 • Doktora Seminer

 • Ön Lisans Acil Klinik İlaç Farmakolojisi

 • Yüksek Lisans Santral Sinir Sistemi Farmakolojisinin Temelleri

 • Yüksek Lisans Hormonlar ile Hücrelerarası İletişim Temel Farmakolojisi

 • Doktora Otonom Sinir Sisteminin İleri Farmakolojisi

 • Yüksek Lisans Temel Klinik Farmakoloji

 • Ön Lisans Farmakoloji

 • Ön Lisans Farmakoloji

 • Yüksek Lisans Temel Farmakokinetik ve Farmakokinetik İlaç Etkileşmeleri

 • Lisans Sporda Doping ve Orgojenik Yard.

 • Lisans Sporda Doping ve Ergojenik Yardım

 • Lisans Sporda Doping ve Ergojenik Yardım

 • Lisans Erken Çocukluk Döneminde Gelişim - II

 • Ön Lisans Tıbbi Terminoloji

 • Lisans Sporda Doping ve Orgojenik Yard.

 • Ön Lisans Tibbi Terminoloji

 • Ön Lisans Farmakoloji

 • Lisans Farmakoloji

 • Lisans Farmakoloji