Academic and Administrative Experience

Courses

 • Doctorate Kardiyovasküler Sistemin İleri Farmakolojisi

 • Postgraduate İlaç Etkileşmeleri

 • Undergraduate Farmakoloji - I

 • Doctorate Santral Sinir Sisteminin İleri Farmakolojisi

 • Postgraduate İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler

 • Undergraduate Farmakoloji - III

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Kanser Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

 • Undergraduate Farmakoloji

 • Undergraduate Farmakoloji - II

 • Undergraduate Farmakoterapi

 • Doctorate Doping ve Ergojonik Yardımcılar

 • Postgraduate Reseptör Kavramı ve İlaçların Etki Mekanizmaları

 • Undergraduate Farmakoloji

 • Doctorate Endokrin Sistemin İleri Farmakolojisi

 • Doctorate Farmakolojide Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

 • Doctorate Seminer

 • Associate Degree Acil Klinik İlaç Farmakolojisi

 • Postgraduate Santral Sinir Sistemi Farmakolojisinin Temelleri

 • Postgraduate Hormonlar ile Hücrelerarası İletişim Temel Farmakolojisi

 • Doctorate Otonom Sinir Sisteminin İleri Farmakolojisi

 • Postgraduate Temel Klinik Farmakoloji

 • Associate Degree Farmakoloji

 • Associate Degree Farmakoloji

 • Postgraduate Temel Farmakokinetik ve Farmakokinetik İlaç Etkileşmeleri

 • Undergraduate Sporda Doping ve Orgojenik Yard.

 • Undergraduate Sporda Doping ve Ergojenik Yardım

 • Undergraduate Sporda Doping ve Ergojenik Yardım

 • Undergraduate Erken Çocukluk Döneminde Gelişim - II

 • Associate Degree Tıbbi Terminoloji

 • Undergraduate Sporda Doping ve Orgojenik Yard.

 • Associate Degree Tibbi Terminoloji

 • Associate Degree Farmakoloji

 • Undergraduate Farmakoloji

 • Undergraduate Farmakoloji