General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler
Research Areas: Political Science, Politics and Social Sciences, Political Thoughts, International Relations

Metrics

Publication

5
UN Sustainable Development Goals