General Information

Institutional Information: Mimarlık, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Anabilim Dalı
UN Sustainable Development Goals