Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2006 - 2018 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Dekan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2018 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Türkçe Öğretimi

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Lisans TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Yüksek Lisans ERKEN ÇOCUKLUKTA OKURYAZARLIK GELİŞİMİ

 • Lisans İlk okuma Yazma Öğretimi

 • Lisans Karakter ve Değerler Eğitimi

 • Lisans İlkokuma ve Yazma Öğretimi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Yüksek Lisans Erken Çocuklukta Okuryazarlık Gelişimi

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans OKUL DENEYİMİ

 • Lisans İlkokuma ve Yazma Öğretimi

 • Lisans İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

 • Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 • Lisans TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

 • Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 • Lisans ETKLİ İLETİŞİM

 • Lisans Hayat Bilgisi Öğretimi

 • Lisans HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

 • Lisans Etkili İletişim

 • Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Lisans Türkçe I-Sözlü Anlatım

 • Lisans Türkçe - I : Yazılı Anlatım

 • Lisans Hayat Bilgisi Öğretimi

 • Lisans SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

 • Lisans Sosyal Bilgiler Öğretimi

 • Lisans Okul Deneyimi