Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metastasis of Renal Cell Carcinoma to Mandible

Journal of Case Reports, cilt.9, sa.1, ss.40-43, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lokal olarak üç farklı dozda simvastatin uygulamasının kemik defekti iyileşmesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, cilt.10, sa.2, ss.82-86, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

bone morphogenetic proteinler ve osteoindüksiyon

cumhuriyet.dental journal, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fraktür Tedavi Komplikasyonu Olarak Oluşan Malokluzyonun Cerrahi olarak Düzeltilmesi(vaka raporu)

Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

compound odontoma(5 vaka nedeni ile)

cumhuriyet dental journal, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metastatic Clear Cell Carcinoma of the Mandible A case report

Turkish Association of oral and maxillofacial surgery 22 nd international scientific congress, 19 - 22 Mayıs 2015

lokal ve sistemik simvastatin uygulamalarının distraksiyon osteogenezizi üzerine etkilerinin deneysel olarak incelenmesi

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 13. uluslararası bilimsel kongres, 29 Mayıs - 02 Haziran 2005

süt dişi ile ilgili büyük boyutta kompleks odontoma (vaka raporu)

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 13. uluslararası bilimsel kongres, 29 Mayıs - 02 Haziran 2005

40 yaş ve üzeri Türk popülasyonunda oral mukoza lezyonlarının yaygınlığı

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği13. Uluslararası Kongresi, 29 Mayıs - 02 Haziran 2005

mental, inferior alveoler sinir parestezisi (4 vaka)

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 10. uluslararası bilimsel kongres, 5 - 09 Haziran 2002