Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Türk Dili - II

  • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

  • Lisans Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

  • Lisans Tiyatro ve Drama Uygulamaları

  • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - I

  • Lisans Türk Dili - I

  • Lisans Türkçe I: Yazılı Anlatım

  • Lisans Türkçe I: Yazılı Anlatım