Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Ön Lisans Kesitsel Görüntüleme Teknikleri

  • Ön Lisans Tıbbi Ve Radyolojik Terminoloji

  • Ön Lisans Kontraslı Radyoloji Ve Tıbbi Görüntüleme

  • Ön Lisans Röntgen Cihaz Yapısı