Academic and Administrative Experience

Courses

  • Associate Degree Kesitsel Görüntüleme Teknikleri

  • Associate Degree Tıbbi Ve Radyolojik Terminoloji

  • Associate Degree Kontraslı Radyoloji Ve Tıbbi Görüntüleme

  • Associate Degree Röntgen Cihaz Yapısı