General Information

Institutional Information

Unit
Edebiyat Fakültesi
Department
Sosyal Hizmet Bölümü
Program
Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı