Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Relationship Between Secondary School Students' Quality of School Life and Aggression Level

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.15, no.2, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Prematüre bebek annelerinin yenidoğan yoğun bakım deneyimleri

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.196-202, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

What Do the Midwives and Nurses Know About Safe Sleep?

JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TIBBI DERGISI, vol.8, no.1, pp.43-48, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Implementation of Safe Sleep Practices by Mothers with 0-1 Year-Old Infants

Eurasian Journal of Family Medicine, vol.10, no.2, pp.56-64, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Çocukların Dijital Teknoloji Kullanımı ve Ebeveyn Yaklaşımları: Kesitsel Bir Çalışma

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.15, no.2, pp.306-314, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Çocuğa Yönelik Şiddete Karşı Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, vol.17, no.3, pp.232-237, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelerin İlaç Uygulama Hatalarına Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

TÜRK FEN VE SAĞLIK DERGİSİ (TFSD), vol.1, no.1, pp.29-41, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

4-6 Aylık Bebeği olan Annelerin Emzirme Davranışları ile Bebek Beslenme Tutumlarının Belirlenmesi

The Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.14, no.4, pp.554-563, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Attitudes of the Nurses Working in Pediatric Clinics Towards Children’s Rights

Cumhuriyet Medical Journal, vol.41, no.2, pp.372-378, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Motivasyonel Görüşmenin Çocuk ve Adölesanlarda Kullanımı

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.4, pp.249-257, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ani Bebek Ölüm Sendromu ve Adli Hemşirelik Yaklaşımı

Adli Tıp Bülteni, vol.23, no.2, pp.115-119, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Factors affecting colic in infants and the applications of mothers in Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.2, pp.1301-1310, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Attitudes of Nursing Students towards Children’xxs Rights: A Samplefrom Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.2, pp.1059-1065, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Nurses’ Perceptions of Individualized Care: A Sample from Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.1, pp.246-253, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Yenidoğan Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonları

Sağlıkla, no.16, pp.32-34, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The relation between problematic internet use and healthy lifestyle behaviours in high school students

Advances in School Mental Health Promotion, vol.5, no.2, pp.93-104, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Prematüre Bebeği Olan Annelerin Deneymleri: Nitel Bir Çalışma

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 November 2019

Üniversite Öğrencilerinin Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 November 2019

0-1 Yaş Bebeği Olan Annelerin Güvenli Uykuya Yönelik Uygulamaları

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 November 2019

Ünversite Ögrencilerinin Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 November 2019

Prematüre Bebeği Olan Annelerin Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 November 2019, vol.4, pp.1107

CERRAHİ HASTALARININ HASTA HAKLARI FARKINDALIĞI

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, 29 November - 01 December 2018

Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları

Uluslararası 4. Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet ve 2. Adli Gerontoloji Kongresi, 18 - 20 October 2018 Sustainable Development

Bebeklerde Güvenli Uyku Ortamının Sağlanmasında Hemşirenin Rolü

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 May 2018

Pediatri Hemşirelerinin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017 Sustainable Development

Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları

Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017 Sustainable Development

Ani Bebek Ölüm Sendromu ve Adli Hemşirelik Yaklaşımları

Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017 Sustainable Development

The Effect of Motivational Interviewing on Asthma Control Self Efficacy And Quality of Life in Adolescents with Asthma

6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 21 - 25 October 2016, vol.175, pp.1393-1880

Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Annelerin Ateş İshal ve Yanığa Yönelik Çocuklarına Yaptıkları Uygulamalar

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 3 - 05 March 2016 Sustainable Development

0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ateş ile İlgili Bilgi ve Uygulamaları

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2015

Annelerin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 07 March 2015

Books & Book Chapters

Nörolojik ve Duyusal Fonksiyondaki Değişiklikler

in: Pediatri Hemşireliği Vaka Temelli Yaklaşım, Avcı Özlem, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, pp.377-415, 2022

Tonik-Klonik Nöbetler

in: Pediatri Hemşireliği Vaka Temelli Yaklaşım, Avcı Özlem, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, pp.100-111, 2022

Çocuk Sağlığını Etkileyen Kronik Hastalıklar

in: Anne ve Çocuk Sağlığı, Evcili Funda, Yıldız İlknur, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.125-134, 2021

Yenidoğan Bakımında Web Tabanlı Eğitim

in: Yenidoğan Hemşireliği, Bayat Meral, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.92-96, 2021

Çocukluk Çağı Kazaları ve İlkyardım

in: Anne ve Çocuk Sağlığı, Evcili Funda, Yıldız İlknur, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.147-161, 2021

Çocuk Acil Hemşireliğine Genel Bakış-Çocuk Acil Hemşireliği Yönetimi

in: Çocuk Acil Hemşireliği, Sönmez Düzkaya Duygu, Kuğuoğlu Sema, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, pp.11-21, 2021

Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi

in: Anne ve Çocuk Sağlığı, Funda Evcili, İlknur Yıldız, Editor, Nobel, Ankara, pp.65-78, 2021

0-6 Yaş Çocuklarda Sık Görülen Sağlık Sorunları

in: Anne ve Çocuk Sağlığı, Evcili Funda, Yıldız İlknur, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.79-88, 2021