Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

 • 2010 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2012 - 2015 Dean

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2011 - 2014 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Courses

 • Post Graduate Mühendislik Jeolojisinde Alan Araştırmaları

 • Post Graduate Mühendislik Jeolojisi Örnek Olay Çalışmaları

 • Post Graduate Yeraltısuları ve Heyelanlar Açısından Jeoteknik Sorunlar

 • Under Graduate Kaya Mekaniği

 • Post Graduate Tez Çalışması

 • Under Graduate Malzeme

 • Under Graduate Mukavemet

 • Post Graduate Jeoteknik Açıdan Depremler

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Tez Çalışması

 • Post Graduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Post Graduate Mühendislik Jeolojisinde Şişen Zeminler

 • Doctorate Bölgesel Planlamaya Esas Model Harita Üretimi

 • Doctorate Mühendislik Jeolojisinde Belirsizlikler ve Modellemesi

 • Post Graduate Seminer Dersi

 • Under Graduate Malzeme

 • Doctorate Şev Hareketleri,Heyelanlar ve Bölgesel Planlamada Etkileri

 • Doctorate Sorunlu Zeminler ve İyileştirme

 • Under Graduate Harita Kampı

 • Doctorate Seminer Dersi

 • Under Graduate Mukavemet

 • Under Graduate Kaya Mekaniği

 • Under Graduate Çevre Jeotekniği

 • Under Graduate Kaya Mekaniği

 • Under Graduate Çevre Jeotekniği

 • Doctorate Şehir ve Bölgesel Planlama Amaçlı Bütünleşik Jeoteknik Araştırmalar

 • Doctorate Kaya Kütlelerinin Jeo-Mekanik Özellikleri

 • Under Graduate Zemin Mekaniği

 • Under Graduate Kaya Mekaniği

 • Under Graduate Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Uygulamalar

 • Under Graduate Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Uygulamalar

 • Under Graduate Zemin Mekaniği

 • Under Graduate Mühendislik Jeolojisi

Advising Theses