Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

 • 2010 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2012 - 2015 Dean

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2011 - 2014 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Courses

 • Postgraduate Mühendislik Jeolojisinde Alan Araştırmaları

 • Postgraduate Mühendislik Jeolojisi Örnek Olay Çalışmaları

 • Postgraduate Yeraltısuları ve Heyelanlar Açısından Jeoteknik Sorunlar

 • Undergraduate Kaya Mekaniği

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Undergraduate Malzeme

 • Undergraduate Mukavemet

 • Postgraduate Jeoteknik Açıdan Depremler

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Tez Çalışması

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Mühendislik Jeolojisinde Şişen Zeminler

 • Doctorate Bölgesel Planlamaya Esas Model Harita Üretimi

 • Doctorate Mühendislik Jeolojisinde Belirsizlikler ve Modellemesi

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Malzeme

 • Doctorate Şev Hareketleri,Heyelanlar ve Bölgesel Planlamada Etkileri

 • Doctorate Sorunlu Zeminler ve İyileştirme

 • Undergraduate Harita Kampı

 • Doctorate Seminer Dersi

 • Undergraduate Mukavemet

 • Undergraduate Kaya Mekaniği

 • Undergraduate Çevre Jeotekniği

 • Undergraduate Kaya Mekaniği

 • Undergraduate Çevre Jeotekniği

 • Doctorate Şehir ve Bölgesel Planlama Amaçlı Bütünleşik Jeoteknik Araştırmalar

 • Doctorate Kaya Kütlelerinin Jeo-Mekanik Özellikleri

 • Undergraduate Zemin Mekaniği

 • Undergraduate Kaya Mekaniği

 • Undergraduate Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Uygulamalar

 • Undergraduate Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Uygulamalar

 • Undergraduate Zemin Mekaniği

 • Undergraduate Mühendislik Jeolojisi

Advising Theses