Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1999 - 2005 Doktora

    Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2005 Doktora

    Mastitisli inek sütlerinden izole edilen streptokok ve stafilokok etkenlerinde genetik polimorfizmin araştırılması

    Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü