Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1993 - 1996 Doktora

  Liverpool John Moores University, Fizik, Chadwick Lab., İngiltere

 • 1984 - 1987 Yüksek Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

 • 1980 - 1984 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1995 Doktora

  A Mössbauer Study of the Antiferromagnets K2FeCl5.H2O and Rb2FeCl5.H2O

  Liverpool John Moores University, Fizik, Chadwick Lab.

 • 1987 Yüksek Lisans

  Magnetik Alan Değişmelerinde Pozitif İyon Hareketlerinin İncelenmesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce