Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

TRAVMAYA BAĞLI KOMPLİKE KRON KIRIĞININ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU#

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, vol.31, no.1, pp.109-114, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İki kök ve iki kanala sahip mandibular kanin: İki olgu raporu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.245-248, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

MAXILLARY FIRST PREMOLARS WITH THREE ROOT CANALS: TWO CASE REPORTS

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, vol.51, no.3, pp.50-54, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Nonsurgical endodontic treatment of a large periradicular lesion

Turkish Endodontic Journal, vol.2, no.1, pp.21-24, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İki Palatinal Kök Kanalına Sahip Maksiller Birinci Molar Diş

Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases, vol.1, no.2, pp.131-134, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Failed Endodontic Treatment: A Multidisciplinary Approach

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Healing of Large Periapical Lesions after Root Canal Treatment

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Healing of Large Periapical Lesion Following Conventional Root Canal Treatment

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

The Use of MTA as Apical Plug for Treatment of Teeth with Open Apices: A Case Report

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Regenerative Treatment of External Apical Root Resorption after Orthodontic Treatment

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Farklı kök kanal dezenfeksiyon prosedürlerinin E. Faecalis biyofilmi üzerine etkisi

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10-13 Mayıs 2018 / Adana HiltonSA, 10 - 13 May 2018

Travma görmüş daimi dişlere multidisipliner tedavi yaklaşımı: İki olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10-13 Mayıs 2018 / Adana HiltonSA, 10 - 13 May 2018

Üç köklü ve üç kanallı maksiller premolar dişin kök kanal tedavisi olgu raporu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

ÜÇ KÖKLÜ VE ÜÇ KANALLI MAKSİLLER PREMOLAR DİŞİN KÖK KANAL TEDAVİSİ OLGU RAPORU

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 May 2016 - 29 January 2017

İnklüziv Lüksasyon Yaralanması Sonucu Oluşan Üst Santral Kesici Dişte Uygulanan Tedavi Posedürü Olgu Sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

Geminasyona uğramış maksiller santal dişin endodontik tedavisi bir olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

İki Palatinal Kanala Sahip Maksiller Birinci Molar Dişin Kök Kanal Tedavisi Vaka Raporu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

GEMİNASYONA UĞRAMIŞ MAKSİLLER SANTAL DİŞİN ENDODONTİK TEDAVİSİ BİR OLGU SUNUMU

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

İKİ KÖKLÜ VE İKİ KANALLI ALT ÇENE KANİN DİŞLERİNİN ENDODONTİK TEDAVİSİ İKİ OLGU RAPORU

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

FARKLI NİKEL TİTANYUM Nİ Tİ KÖK KANAL EĞELERİNİN UZUN SÜRELİ KULLANIMI SONRASI OLUŞAN METAL YORGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

GENİŞ PERİAPİKAL LEZYON GÖSTEREN TİP I DENS INVAGİNATUSUN BİLGİSAYARLI TOMOGROFİ İLE TESHİSİ VE ENDODONTİK TEDAVİSİ OLGU SUNUMU

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

Geniş bir periradiküler lezyonun cerrahi olmayan endodontik tedavisi bir olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

HUMAN GİNGİVAL FİBROBLASTLARI ÜZERİNE SODYUM HİPOKLORİT VE KİTOSANIN SİTOTOKSİSİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 May 2016 - 29 January 2017

Üst birinci molar dişte kronik apikal apseye bağlı ekstra oral fistülizasyonun iyileşmesi vaka raporu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

Akut Alevlenmlerde biyomekanik preparasyonun rolü

Türk Endodonti Dernegi 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 29 May 2016

Flare up gelişen maksiller lateral dişin endodontik tedavisi olgu bildirimi

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

FLARE UP GELİŞEN MAKSİLLER LATERAL DİŞİN ENDODONTİK TEDAVİSİ OLGU BİLDİRİMİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

The evaluation of One Shape New Generation Protaper Next Mtwo and WaveOne Efficacy On flexural strength incidence of root dentin

1st Online Scientific Congress of the International Association of Endodontic Education, Research & Practice November 30th 2015-January 31st 2016., 30 November 2015 - 31 January 2016

Mtwo ve S5 Ni Ti döner kanal eğelerinin yapay kök kanalını şekillendirme etkinliklerinin karşılaştırılması

Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Endodonti Kongresi, İstanbul, 15-17 Mayıs 2014., 15 - 17 May 2014

Dört farklı apeks bulucunun çalışma uzunluğu ölçümünün in vitro olarak karşılaştırılması

Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi 27-28 Nisan 2012,Point Barbaros Otel-İstanbul, 27 - 28 April 2012

Nikel titanyum kanal aletlerine uygulanan farklı tork değerlerinin eğri kök kanal preparasyonuna etkilerinin in vitro olarak incelenmesi

Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi 27-28 Nisan 2012, Point Barbaros Otel-İstanbul, 27 - 28 April 2012

The effect of three different irrigation solutions and KTP laser irrigation on the apical microleakage

10th International Congress Of The Turkish Endodontic Society, Istanbul, September 23-25, 2010., 23 - 25 September 2010

Evaluation of the influence of smear layer removal on the sealing ability of two different obturation techniques

10th International Congress Of The Turkish Endodontic Society, Istanbul, September 23-25, 2010., 23 - 25 September 2010

Evaluation of apical leakage of three different root canal obturation techniques with dye penetration method

10th International Congress Of The Turkish Endodontic Society, Istanbul, September 23-25, 2010., 23 - 25 September 2010

Efficacy of three rotary Ni Ti instruments to remove gutta percha during root canal retreatment

10th International Congress Of The Turkish Endodontic Society, September 23-25, 2010., 23 - 25 September 2010

Mandibular first molar with six root canals a case report

10th International Congress Of The Turkish Endodontic Society, Istanbul, September 23-25, 2010., 23 - 25 September 2010

Five canals maxillary first molar Case report

13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, İstanbul, September 06-08, 2007, 6 - 08 September 2007