Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

er-Râzî, Kâzım Fethî,Kur’an-ı Kerim’de Te’kid ÜsluplarI

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.133-173, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Namık Kemal’in Renan Müdafaası Bağlamında Kur’an Anlayışı

Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ’xxda Dinî ve Kültürel Hayat, Tekirdağ, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2019