Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

 • 1996 - 2001 Doctorate

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Melik Nasır II.Salahaddin Yusuf Devrinde Eyyubiler Devleti (1236-1261)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 • 1996 Postgraduate

  107 Numaralı Mühimme Defteri

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü