Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spectrum sensing in cognitive radio networks: threshold optimization and analysis

Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking, cilt.2020, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

UW-OFDM’in Rayleigh ve Rician sönümlenmeli kanallardaki BHO başarımının benzetimi

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), October 07-09, 2020www.EurasianSciEnTech.org, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020, cilt.1, ss.159-166

Spectrum Detection Performance of HSTLBO Based Energy Sensing Algorithm in Cognitive Radio Networks

2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Sivas, Turkey, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019, ss.1-4 identifier

ENERJİ ALGILAMA TABANLI HSTLBO ALGORİTMASININ WEİBULLSÖNÜMLÜ KANALDAKİ SPEKTRUM ALGILAMA BAŞARIM ANALİZİ

Munzur 1. Uygulamalı Bilimler Kongresi, Tunceli, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2019, cilt.1, ss.303-315

Bilişsel Radyo Ağlarında Çevrimiçi Öğrenme Tabanlı İşbirlikçiSpektrum Algılama Algoritmasının Sönümlü Kanallardaki Başarımı

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies ISAS 2019, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, cilt.4, ss.153-157

Bilişsel Radyo Ağlarında Spektrum Algılama için Çevrimiçi Öğrenme Algoritmasına Dayalı Optimum Eşik Modeli

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 11 - 13 Nisan 2018

GÖÇÜN DİVRİĞİ EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

2. Yerel Ekonomiler Kongresi, Sivas, Türkiye, 17 Haziran 2019 - 19 Haziran 2010, cilt.1, ss.164-172

BER Performance of Generalized Multicarrier DS-CDMA System with Blackman Chip Waveforms over Nakagami-m Fading Channels

IEEE 16th Signal Processing and Communications Applications Conference, Aydın, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2008, ss.156-157 identifier identifier