Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İşverenin Eşit Davranma Borcunun Sınırı: 6701 sayılı Kanun’da Ayrımcılık Yasağının İstisnaları

SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.19-34, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türk İş Hukukunda Uzaktan Çalışma Kapsamında İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Borcu

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.29, no.3, pp.2501-2543, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Manevi Tazminatın Belirlenmesine Genel Bir Bakış

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.67-89, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Employees' Obligations due to Law No 6331 and the Results of Behavior Against Obligations

Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.10, no.2, pp.393-412, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.352-383, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.2, pp.612-640, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİJİTAL ÇAĞIN GÖZDE MESLEĞİ “INFLUENCERLIK” VE INFLUENCERLARIN HUKUKÎ STATÜSÜ

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Turkey, 13 - 15 May 2022, pp.269-271

TÜRK İŞ HUKUKUNDA UZAKTAN ÇALIŞMA KAPSAMINDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA BORCU

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genç Hukukçular Sempozyumu 2, Konya, Turkey, 25 June 2021, pp.167-169

E-devlet Uygulamasının Sosyal Güvenlik Alanına Yansıması

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management , Valletta, Malta, 27 - 30 November 2013

Books & Book Chapters