Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2010 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Görsel-İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Temel Müzik Bilimleri VIII

 • Lisans Popüler Müzik

 • Lisans Kayıt Teknikleri I

 • Lisans Popüler Müzik ve Uygulamaları

 • Lisans Stüdyo - IV

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söyleme - VIII

 • Lisans Kayıt Teknikleri II

 • Lisans Temel Müzik Bilimleri - VIII

 • Lisans Bağlama Eğitimi - 1

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi - 3

 • Lisans Anadal Eğitimi III

 • Lisans Ses Sentezleme - III

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söyleme - II

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi - I

 • Lisans Popüler Müzik

 • Lisans Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı - I

 • Lisans Stüdyo - I

 • Lisans Anadal Eğitimi VI

 • Lisans Anadal Eğitimi V

 • Lisans Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı - II

 • Lisans Derleme Teknikleri - I

 • Lisans Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı - II

 • Lisans Anadal Eğitimi IV

 • Lisans Temel Müzik Bilimleri - VII

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söyleme - IV

 • Lisans Bireysel Çalgı - V

 • Lisans Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması - 1

 • Lisans Miks Teknikleri - II

 • Lisans Mastering Teknikleri

 • Lisans Miks Teknikleri - I

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi II

 • Lisans Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı - I

 • Lisans Derleme Teknikleri - II

 • Lisans Anadal Eğitimi II

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söyleme - VI

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi I

 • Lisans Stüdyo - II

 • Lisans Stüdyo - III

 • Lisans Güncel ve Popüler Müzikler

 • Lisans Bilgisayar ile Notasyon

 • Lisans Bireysel Çalgı - VII

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söyleme - VII

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söyleme - V

 • Lisans Türk Müziği - VIII

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söyleme - I

 • Lisans Müzik Teknolojisine Giriş

 • Lisans Anadal Eğitimi - II

 • Lisans Türk Müziği - VIII

 • Lisans Anadal Eğitimi I

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söyleme - I

 • Lisans Stüdyo II

 • Lisans Stüdyo 1

 • Lisans Türk Müziği - VIII

 • Lisans Mastering Teknikleri

 • Lisans Eşilikli Çalma / Söyleme - III

 • Lisans Türk Müziği - VII

 • Lisans Anadal Eğitimi - III

 • Lisans Stüdyo IV

 • Lisans Müzik Teknolojisi Bitirme Projesi

 • Lisans Anadal Eğitimi - I

 • Lisans Anadal Eğitimi 1 (Bağlama)

 • Lisans Derleme Teknikleri 2

 • Lisans Temel Müzik Bilimleri VII

 • Lisans Türk Müziği - VII

 • Lisans Temel Müzik Bilimleri - VIII

 • Lisans Derleme Teknikleri 1

 • Lisans Miks Teknikleri

 • Lisans KAYIT TEKNİKLERİ 1

 • Lisans Stüdyo - IV

 • Lisans Miks Teknikleri

 • Lisans Stüdyo III

 • Lisans Müzik Felsefesi - I

 • Lisans Temel Müzik Bilimleri - IV

 • Lisans Türk Müz. Kuram ve Uyg. (THM) II

 • Lisans Türk Müziği - VII

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söylem - II

 • Lisans Müzik Felsefesi - II

 • Lisans Temel Müzik Bilimleri - IV

 • Lisans Elektronik Müzik Eğitimi

 • Lisans Elektronik Kompozisyon

 • Lisans Ses Sentezleme Yazılımları - II

 • Lisans Bilgisayar ile Notasyon

 • Lisans MIDI - II

 • Lisans Türk Müziği Tarihi

 • Lisans Türk Müziği - V

 • Lisans Bilgisayar ile Notasyon

 • Lisans Müzik Felsefesi - I

 • Lisans Altyapı ve Düzenleme Teknikleri

 • Lisans Ses Sentezleme - I

 • Lisans Türk Müz. Kuram ve Uyg.(THM) - II

 • Lisans Ses Sentezleme Yazılımları - I

 • Lisans Ses Sentezleme Yöntemleri

 • Lisans Temel Müzik Bilimleri - VI

 • Lisans Elektronik Müzik Eğitimi

 • Lisans Müzik Sosyolojisi

 • Lisans Ses Sentezleme - II

 • Lisans Türk Müziği - IV

 • Lisans Türk Müziği - V

 • Lisans MIDI - I

 • Lisans Müzik ve Medya

 • Lisans Altyapı ve Düzenleme Teknikleri - II

 • Lisans Türk Müziği - IV

 • Lisans Türk Müziği Kuram ve Uyg. (TSM) III

 • Lisans MIDI

 • Lisans Türk Müziği - IV

 • Lisans MIDI I

 • Lisans Türk Müziği Tarihi

 • Lisans Csound - I

 • Lisans Bireysel Seslendirme - II

 • Lisans MIDI II

 • Lisans Bireysel Seslendirme - I

 • Lisans Stüdyo I

 • Lisans Csound - II

 • Lisans Miks II

 • Lisans Müzik Biçimleri I

 • Lisans Stüdyo Donanımları

 • Lisans Türk Halk Müziği Çalgıları

 • Lisans Bireysel Çalgı - II

 • Lisans Bilgisayar Donanımları

 • Lisans Bireysel Çalgı - IV

 • Lisans Türk Müz. Kuram ve Uyg. (THM) I

 • Lisans Bireysel Çalgı - VI

 • Lisans Türk Halk Müziği Kuramları

 • Lisans Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Lisans Miks I

 • Lisans Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

 • Lisans Kayıt Teknikleri II