Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Lecturer

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Görsel-İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Courses

 • Undergraduate Temel Müzik Bilimleri VIII

 • Undergraduate Popüler Müzik

 • Undergraduate Kayıt Teknikleri I

 • Undergraduate Popüler Müzik ve Uygulamaları

 • Undergraduate Stüdyo - IV

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söyleme - VIII

 • Undergraduate Kayıt Teknikleri II

 • Undergraduate Temel Müzik Bilimleri - VIII

 • Undergraduate Bağlama Eğitimi - 1

 • Undergraduate Bireysel Çalgı Eğitimi - 3

 • Undergraduate Anadal Eğitimi III

 • Undergraduate Ses Sentezleme - III

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söyleme - II

 • Undergraduate Bireysel Çalgı Eğitimi - I

 • Undergraduate Popüler Müzik

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı - I

 • Undergraduate Stüdyo - I

 • Undergraduate Anadal Eğitimi VI

 • Undergraduate Anadal Eğitimi V

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı - II

 • Undergraduate Derleme Teknikleri - I

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı - II

 • Undergraduate Anadal Eğitimi IV

 • Undergraduate Temel Müzik Bilimleri - VII

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söyleme - IV

 • Undergraduate Bireysel Çalgı - V

 • Undergraduate Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması - 1

 • Undergraduate Miks Teknikleri - II

 • Undergraduate Mastering Teknikleri

 • Undergraduate Miks Teknikleri - I

 • Undergraduate Bireysel Çalgı Eğitimi II

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı - I

 • Undergraduate Derleme Teknikleri - II

 • Undergraduate Anadal Eğitimi II

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söyleme - VI

 • Undergraduate Bireysel Çalgı Eğitimi I

 • Undergraduate Stüdyo - II

 • Undergraduate Stüdyo - III

 • Undergraduate Güncel ve Popüler Müzikler

 • Undergraduate Bilgisayar ile Notasyon

 • Undergraduate Bireysel Çalgı - VII

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söyleme - VII

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söyleme - V

 • Undergraduate Türk Müziği - VIII

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söyleme - I

 • Undergraduate Müzik Teknolojisine Giriş

 • Undergraduate Anadal Eğitimi - II

 • Undergraduate Türk Müziği - VIII

 • Undergraduate Anadal Eğitimi I

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söyleme - I

 • Undergraduate Stüdyo II

 • Undergraduate Stüdyo 1

 • Undergraduate Türk Müziği - VIII

 • Undergraduate Mastering Teknikleri

 • Undergraduate Eşilikli Çalma / Söyleme - III

 • Undergraduate Türk Müziği - VII

 • Undergraduate Anadal Eğitimi - III

 • Undergraduate Stüdyo IV

 • Undergraduate Müzik Teknolojisi Bitirme Projesi

 • Undergraduate Anadal Eğitimi - I

 • Undergraduate Anadal Eğitimi 1 (Bağlama)

 • Undergraduate Derleme Teknikleri 2

 • Undergraduate Temel Müzik Bilimleri VII

 • Undergraduate Türk Müziği - VII

 • Undergraduate Temel Müzik Bilimleri - VIII

 • Undergraduate Derleme Teknikleri 1

 • Undergraduate Miks Teknikleri

 • Undergraduate KAYIT TEKNİKLERİ 1

 • Undergraduate Stüdyo - IV

 • Undergraduate Miks Teknikleri

 • Undergraduate Stüdyo III

 • Undergraduate Müzik Felsefesi - I

 • Undergraduate Temel Müzik Bilimleri - IV

 • Undergraduate Türk Müz. Kuram ve Uyg. (THM) II

 • Undergraduate Türk Müziği - VII

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söylem - II

 • Undergraduate Müzik Felsefesi - II

 • Undergraduate Temel Müzik Bilimleri - IV

 • Undergraduate Elektronik Müzik Eğitimi

 • Undergraduate Elektronik Kompozisyon

 • Undergraduate Ses Sentezleme Yazılımları - II

 • Undergraduate Bilgisayar ile Notasyon

 • Undergraduate MIDI - II

 • Undergraduate Türk Müziği Tarihi

 • Undergraduate Türk Müziği - V

 • Undergraduate Bilgisayar ile Notasyon

 • Undergraduate Müzik Felsefesi - I

 • Undergraduate Altyapı ve Düzenleme Teknikleri

 • Undergraduate Ses Sentezleme - I

 • Undergraduate Türk Müz. Kuram ve Uyg.(THM) - II

 • Undergraduate Ses Sentezleme Yazılımları - I

 • Undergraduate Ses Sentezleme Yöntemleri

 • Undergraduate Temel Müzik Bilimleri - VI

 • Undergraduate Elektronik Müzik Eğitimi

 • Undergraduate Müzik Sosyolojisi

 • Undergraduate Ses Sentezleme - II

 • Undergraduate Türk Müziği - IV

 • Undergraduate Türk Müziği - V

 • Undergraduate MIDI - I

 • Undergraduate Müzik ve Medya

 • Undergraduate Altyapı ve Düzenleme Teknikleri - II

 • Undergraduate Türk Müziği - IV

 • Undergraduate Türk Müziği Kuram ve Uyg. (TSM) III

 • Undergraduate MIDI

 • Undergraduate Türk Müziği - IV

 • Undergraduate MIDI I

 • Undergraduate Türk Müziği Tarihi

 • Undergraduate Csound - I

 • Undergraduate Bireysel Seslendirme - II

 • Undergraduate MIDI II

 • Undergraduate Bireysel Seslendirme - I

 • Undergraduate Stüdyo I

 • Undergraduate Csound - II

 • Undergraduate Miks II

 • Undergraduate Müzik Biçimleri I

 • Undergraduate Stüdyo Donanımları

 • Undergraduate Türk Halk Müziği Çalgıları

 • Undergraduate Bireysel Çalgı - II

 • Undergraduate Bilgisayar Donanımları

 • Undergraduate Bireysel Çalgı - IV

 • Undergraduate Türk Müz. Kuram ve Uyg. (THM) I

 • Undergraduate Bireysel Çalgı - VI

 • Undergraduate Türk Halk Müziği Kuramları

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Undergraduate Miks I

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Kayıt Teknikleri II