Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Knowledge, Attitudes and Behaviour of Women Working in Government Hospitals Regarding Breast Self Examination

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, sa.8, ss.4829-4834, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Low back pain prevalence in Turkish pregnant women

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, cilt.19, ss.89-96, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnternet Bağımlılık Düzeyinin Akademik Ertelemeye Etkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, sa.1, ss.243-278, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet Bağımlılık Düzeyinin Akademik Ertelemeye Etkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.243-278, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Intervention Study Aimed at Preventing the High-Risks withRisk Analysis in the Operating Rooms of Hospitals

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, cilt.6, sa.10, ss.280-286, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Intervention Study Aimed at Preventing the High-Risks withRisk Analysis in the Operating Rooms of Hospitals

The International Journal Of Business Management, cilt.6, sa.10, ss.280-286, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Relations between Organizational Citizenship Behavior and Organizational Cynicism in the Health Sector

Hacettepe Journal of Health Administration, cilt.21, sa.3, ss.511-528, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mıknatıs Hastane Özelliklerinin Belirlenmesi: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.429-444, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risk Analysis and Determination of Risk Prevention Methods in Intensive Care Units

KHAZAR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, ss.32-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ

inmar journal Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

X TypeMatrixMethod: As a Risk Management Technigue in Helath Services: An Application forEmergency Service

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, sa.12, ss.73-86, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fine – kinney method as a risk management technique in health care services: an application aimed at emergency department

Kislovodsk Ekonomi ve Hukuk Enstitüsü dergisi rusya, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RISK MANAGEMENT IN HEALTHCARE SERVICES: AN APPLICATION SPECIFIC TO STERILIZATION

güney üniversitesi dergisi rusya, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT SPECIFIC TO OUTPATIENT SURGERY DEPARTMENT OF THE HOSPITAL

güney üniversitesi rusya, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE AFFECT OF THE SERVANT LEADERSHIP STYLE ON THE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES

ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES-3, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, ss.27-28

Sağlık Yönetiminde İnsülin Direnci Farkındalığı veDengeli Beslenmenin Etkisi

Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.829-830

Sağlık Yönetiminde İnsülin Direnci Farkındalığı ve Dengeli Beslenmenin Etkisi

Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.829-830

TIBBI CIHAZ KALIBRASYONU ÖNEMININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN BILINÇ DÜZEYININ ÖLÇÜLMESI

VI. ULUSLARARASISAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTEKONGRESİ, 1 - 04 Mart 2016, ss.687-688

SAĞLIK HIZMETLERINDE BIR RISK YÖNETIMI TEKNIĞI OLARAK X TIPI MATRIS METODU:ACIL SERVISE YÖNELIK BIR UYGULAMA

VI. ULUSLARARASISAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTEKONGRESİ, 1 - 04 Mart 2016, ss.574-575