Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Üniversite Kültürü

 • Lisans Üniversite Kültürü

 • Lisans Kentleşme Ve Konut Politikası

 • Lisans Kentleşme Ve Konut Politikası

 • Lisans Kentleşme Ve Konut Politikası

 • Lisans Üniversite Kültürü

 • Lisans Üniversite Kültürü

 • Lisans Çevre Sorunları ve Politikası

 • Lisans Çevre Sorunları Ve Politikaları

 • Lisans Çevre Sorunları ve Politikası

 • Lisans Kentleşme Ve Konut Politikası

 • Lisans Kentleşme Ve Konut Politikası

 • Lisans Çevre Sorunları Ve Politikaları