Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nesne Aydınlatma Teknikleri ve Çift Yönlü Yansıma Dağılım Fonksiyonları

IENSC 2019, Diyarbakır, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2019, ss.576-584