Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Siyaset Bilimine Giriş II

  • Lisans Siyaset Bilimine Giriş II

  • Lisans Siyaset Sosyolojisi

  • Lisans Siyaset Sosyolojisi

  • Lisans Çağdaş Siyasi Akımlar

  • Lisans Siyaset Psikolojisi

  • Lisans Çağdaş Siyasi Akımlar

  • Lisans Siyaset Psikolojisi