Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2018 - 2020 Doktora

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1999 - 2007 Lisans

  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Yüksek Lisans

  Münavi’xxnin Suyuti’xxye itirazları (Feyzu’xxl-Kadir’xxin altıncı cildi örneği)

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü